Famiris myIriscare Klachten

Nieuwe maatregelen in de Brusselse rusthuizen vanaf 2023

De hervorming van de rusthuizen is op de goede weg. De eerste cruciale stap is gezet: de herziening van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. Die werd recent door het parlement goedgekeurd en zal op 1 januari 2023 in werking treden.

De sector van de rusthuizen moet absoluut herzien worden. De sector voor begeleiding van ouderen moet heruitgevonden worden en er moet een ruimer aanbod komen in Brussel. Een eerste stap hierin is de herziening van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. Het parlement keurde het ontwerp onlangs goed, dat op 1 januari 2023 in werking zal treden.

De herziening van deze ordonnantie is bedoeld om de sector stabieler en kwaliteitsvoller te maken. Die herziening voert een aantal verbeteringen in om de sector van de huisvesting voor ouderen te verbeteren. Dat gebeurt onder meer door de invoering van een erkenning van onbepaalde duur en een systeem van tussentijdse sancties en administratieve boetes, maar ook door de aanpassing van het systeem van specifieke vergunningen tot ingebruikneming en exploitatie.

De herziening van de ordonnantie was onontbeerlijk en is een belangrijke stap om beter te kunnen inspelen op de behoeften van ouderen in Brussel en om de levenskwaliteit, zorgkwaliteit en begeleiding te verbeteren.

Perscontact

pers@iriscare.brussels