Famiris myIriscare Klachten

Eerste bijeenkomst van het Brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen

Op 22 november kwam het Brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen voor de eerste keer samen bij Iriscare. Op de agenda stonden de financiering en de communicatie tussen geriaters en artsen in rusthuizen.

Op 22 november is het Brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) voor het eerst sinds zijn oprichting samengekomen. De bijeenkomsten worden door en voor het Brusselse netwerk van CRA’s georganiseerd en bieden de gelegenheid om actuele thema’s te bespreken met de betrokken actoren.

Dynamische en verrijkende uitwisselingen

Tijdens deze eerste vergadering spraken de CRA’s met Iriscare over het financieringsmechanisme voor de CRA’s en de rusthuizen. Ze deelden ook hun ervaring met betrekking tot de thema’s die aan bod kwamen op de herfstdagen van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. Daarbij ging het in het bijzonder over de uitvoering van conclusies van ziekenhuisgeriaters wanneer bewoners terugkeren naar het rusthuis.

Wat is het CRA-netwerk?

Het Brusselse CRA-netwerk werd opgericht naar aanleiding van de COVID-19-crisis en legde een nauw contact tussen de coördinerend en raadgevend artsen op het terrein en Iriscare. Het netwerk werd officieel ingehuldigd op 23 juni 2022, in aanwezigheid van minister Alain Maron.

De pandemie maakte duidelijk hoe cruciaal de rol is van de coördinerend en raadgevend artsen in de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen en van de referentieartsen in de rusthuizen. Sinds 2020 vormden zich nauwe banden tussen Iriscare en die artsen. Die vruchtbare samenwerking was een van de succesfactoren om de verschillende fases van de pandemie in de instellingen te controleren. Het netwerk van Brusselse coördinerend en raadgevend artsen droeg al in grote mate bij tot het welzijn en de gezondheid van de bewoners in onze bicommunautaire rusthuizen en zal dat blijven doen.