Famiris myIriscare Klachten

Iriscare start het hoofdverpleegkundigennetwerk van Brusselse rusthuizen op

Iriscare start op 12 oktober, in aanwezigheid van minister Alain Maron, het hoofdverpleegkundigennetwerk van bicommunautaire (of door Iriscare erkende) rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen officieel op.

De pandemie maakte duidelijk hoe cruciaal de ondersteuning van en samenwerking met de sector van de rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) is. Die vaststelling vormde de aanleiding voor het bicommunautaire hoofdverpleegkundigennetwerk van door Iriscare erkende RH’s en RVT’s. Dat werd officieel opgestart op 12 oktober 2022, in aanwezigheid van minister Alain Maron.

Het is de bedoeling regelmatig contact te houden met de praktijk, het netwerk om gericht advies te vragen, uit te wisselen over specifieke thema’s en een beter zicht te hebben op de problemen waarmee de sector te kampen heeft.

Volgens minister Maron kon er “dankzij de ondersteuning en begeleiding die Iriscare biedt aan de RH’s en RVT’s waarvoor hij bevoegd is, een echte vertrouwensrelatie groeien met die instellingen. Met de concrete oprichting van een hoofdverpleegkundigennetwerk krijgt die bevoorrechte band een duurzaam karakter.”

Het opstartevenement op 12 oktober bood de gelegenheid om het hele netwerk een eerste keer te ontmoeten. Daarnaast werd de aantrekkelijkheid van functies in RH’s en RVT’s en het behoud van personeel in die instellingen besproken. In de toekomst zullen er nog bijeenkomsten worden georganiseerd om het te hebben over andere thema’s die de leden van het netwerk voorstelden.

Perscontact

pers@iriscare.brussels