Famiris myIriscare Klachten

Neuropsychogeriatrische zorg staat centraal bij Arcus

Het rust- en verzorgingstehuis Arcus kreeg in juni bezoek van medewerkers van Iriscare. Die instelling focust op neuropsychogeriatrische zorg.

Arcus bevindt zich een modern gebouw met ronde vormen in Sint-Agatha-Berchem. Het is dertien jaar geleden gebouwd op een steenworp van de Gentsesteenweg en telt vier verdiepingen en 222 erkende bedden (128 RH-bedden en 94 RVT-bedden) waarvan er momenteel 204 bezet zijn.

Neuropsychogeriatrische zorg

Elke verdieping van Arcus biedt plaats aan mensen met een specifiek medisch profiel. De benedenverdieping is verdeeld in twee afdelingen. Eén voor mensen die zwaar zorgbehoevend zijn (type RVT) en een waar zelfredzaamheid centraal staat. De eerste verdieping is ingericht voor mensen met ernstige gedragsproblemen. Op de tweede verdieping worden voornamelijk mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov of mensen met dementie opgevangen. De derde verdieping, tot slot, is bestemd voor gestabiliseerde personen met een dubbele diagnose of een andere pathologie.

Arcus is duidelijk geen traditioneel rusthuis. Integendeel, die instelling heeft een zekere expertise ontwikkeld op het gebied van neuropsychogeriatrische zorg en verwelkomt bewoners, soms al op vrij jonge leeftijd, die niet in andere instellingen terechtkunnen. “We richten ons tot alle mensen met psychische, psychologische of neurologische stoornissen. Het gaat dus om mensen die cognitief, psychisch of fysiek kwetsbaarder zijn,” zegt David Buysschaert, directeur van de instelling. “Ze zijn minder zelfredzaam geworden, wat thuis wonen bemoeilijkt en ze hebben specifieke begeleiding nodig.

Autonomieproject

Onlangs heeft Arcus een vernieuwend project ontwikkeld: het autonomieproject. Daarin speelt educatie de hoofdrol. Het is bedoeld om de bewoners zelfredzamer te maken.

Zelfredzaamheid wordt ruim geïnterpreteerd in het project, want het bevordert zowel de autonomie in dagelijkse handelingen als in besluitvorming. “We willen de bewoners opnieuw structuur, grenzen en autonomie geven. Ze worden aangemoedigd om hun eigen keuzes te maken. De ergotherapeut kan hen bijvoorbeeld begeleiden naar de winkel, enz.” legt David Buysschaert uit. “Momenteel zijn 14 van de 22 beschikbare plaatsen in dit project ingenomen.