Famiris myIriscare Klachten

Hoe beoordeelt u de veiligheid van de bewoners in uw instelling?

Een veiligheidscultuur creëren, is volgens het Institute of Medicine een grote uitdaging om de veiligheid van de gezondheidszorg voortdurend te verbeteren. Om dat doel te bereiken, moeten we evolueren naar een cultuur waarin fouten niet meer worden beschouwd als persoonlijke mislukkingen, maar als kansen om het systeem te verbeteren en latere problemen te voorkomen.

De vzw PAQS (Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients) biedt de rust- en verzorgingstehuizen de mogelijkheid om deze veiligheidscultuur in november 2022 te meten met een vragenlijst.
Het is een kans voor de instellingen om zowel hun sterke punten als hun verbeterpunten in kaart te brengen.

Op 15 september om 10 uur houdt de vzw een informatiewebinar waarin ze de vragenlijst en de praktische organisatie van de enquête voorstelt.

Deze webinar verduidelijkt wat de veiligheidscultuur precies betekent, beschrijft de vragenlijst, legt uit hoe de enquête wordt verspreid en ingezameld en bespreekt de ervaring van een instelling die deze enquête heeft gebruikt.

Heeft u interesse?

Schrijf u hier in voor de gratis webinar van PAQS op 15 september.