Famiris myIriscare Klachten

Projectoproep 2022: oprichting van sociale serviceresidenties

De GGC schrijft een projectoproep uit om de oprichting van sociale serviceresidenties te bevorderen: serviceresidenties tegen betaalbare prijzen die de sociale banden tussen de bewoners en de toegang tot de wijk en zijn verenigingsleven bevorderen.

Welke Brusselse bicommunautaire organisaties komen in aanmerking?

De onderstaande Brusselse bicommunautaire organisaties mogen reageren op de projectoproep. Ze zijn actief in de sectoren gezondheid, bijstand aan personen, aan gezinnen, aan personen met een handicap en aan ouderen:

  • Organisaties, centra en diensten die reeds door de GGC zijn erkend.
  • Als ze nog niet door de GGC zijn erkend, moeten de organisaties aan de volgende voorwaarden voldoen:
    • De organisatie moet een vzw of een stichting van openbaar nut zijn.
    • De statuten moeten in het Nederlands en het Frans zijn gepubliceerd.

De organisatie moet ook een zakelijk recht bezitten (eigenaar of erfpachter) of huurder op de lange termijn (minimaal tien jaar) zijn.

Welke projecten komen in aanmerking voor de investeringssubsidie?

  • projecten voor de opening van sociale serviceresidenties in uitvoering;
  • projecten voor de omvorming van bestaande zorgvoorzieningen tot sociale serviceresidenties.

De aankoop, renovatiewerken, bouw en uitbreiding van een gebouw en kosten voor de eerste installatie of uitrusting van het gebouw komen in aanmerking voor de investeringssubsidie.

De werken waarvoor overheidsopdrachten zijn uitgeschreven vooraleer de resultaten van deze projectoproep bekend waren, komen niet in aanmerking voor die subsidie.

De geselecteerde projecten zullen worden opgenomen in een investeringskalender die door het Verenigd College zal worden goedgekeurd. Een deel van de subsidie kan al in 2022 worden uitbetaald. De subsidie kan worden ontvangen tot 2025. De projecten die zullen worden gefinancierd, moeten overeenkomstig de regelgeving worden erkend.

Wat houdt de steun juist in?

De subsidie voor deze projectoproep is beperkt tot 60% van het bedrag van de werken of de aankoop.

Hoe kan je reageren op de projectoproep?

De aanvraag mag worden ingediend door een of meer actoren die een partnerschap vormen voor de uitvoering van dit project. In dat geval wordt de aanvraag ingediend door de actor die alle partners vertegenwoordigt.

Geïnteresseerde Brusselse bicommunautaire organisaties moeten het formulier en de nodige bijlagen voor de projectoproep uiterlijk op 15 augustus 2022 indienen via het volgende e-mailadres: infra@ggc.brussels.

Nuttige documenten