Famiris myIriscare Klachten

Iriscare huldigt het nieuwe Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap in

In aanwezigheid van de ministers Alain Maron, Sven Gatz en een vertegenwoordigster van minister Bernard Clerfayt, huldigde Iriscare op 22 juni officieel zijn nieuwe Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap in.

Voor Iriscare staat 2022 geboekstaafd als de start van het nieuwe Brusselse Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap. Het nieuwe centrum werd op 22 juni officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de ministers Alain Maron, Sven Gatz en een vertegenwoordigster van minister Bernard Clerfayt.

Al 1 792 aanvragen ingediend

Na zijn start in januari 2022, verwelkomde het centrum sinds 10 februari zijn eerste patiënten in (para)medische kabinetten die speciaal zijn ontworpen om toegankelijk te zijn voor personen met een handicap.

Sinds de start zijn er al 1 792 aanvragen ingediend en werden er 460 consultaties ingepland.

Het CEAH in het kort

Het CEAH heeft als doelstelling de graad van de handicap of het autonomieverlies van een persoon vast te stellen aan de hand van verschillende criteria. Daarnaast onderzoekt het ook de gevolgen van de handicap of het autonomieverlies op sociaal, medisch of psychologisch vlak. Vervolgens bezorgt het centrum het resultaat van die evaluatie aan de Brusselse kinderbijslagfondsen (voor de verhoogde kinderbijslag) of de dienst van Iriscare die bevoegd is voor de THAB (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Op basis van die gegevens kan de instelling die de tegemoetkoming in kwestie toekent het bedrag bepalen waarop iemand recht heeft.

Als gevolg van de 6de staatshervorming werd Iriscare bevoegd voor deze materie. Tijdens een overgangsperiode is de FOD Sociale Zekerheid evaluaties blijven uitvoeren zodat tegemoetkomingen en toeslagen die al toegekend waren, doorbetaald werden. Alles is in het werk gesteld om een vlotte overdracht te verzekeren en zo de begunstigden in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen. Meer info op de website van Iriscare.

Perscontact

presse@iriscare.brussels