Famiris myIriscare Klachten

Iriscare kent meer dan twee miljoen subsidies toe in 2022

In 2022 wordt 2.319.156 euro toegekend voor de financiering van projecten via meerjarenovereenkomsten. Deze overeenkomsten volgen op een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging van het beheer van facultatieve subsidies. Voortaan kunnen deze subsidies op twee manieren bij Iriscare worden verkregen: via meerjarenovereenkomsten of via projectoproepen.

Het jaar 2022 is een nieuwe stap in het streven van Iriscare naar een grotere administratieve vereenvoudiging, aangezien het beheer van de facultatieve subsidies is vereenvoudigd. Er zijn twee soorten subsidies. Organieke subsidies zijn gekoppeld aan een specifieke regelgeving, terwijl facultatieve subsidies worden toegekend op basis van een aanvraagdossier.

Er zijn nu twee manieren om facultatieve subsidies te verkrijgen: via meerjarenovereenkomsten of via projectoproepen.

Meerjarenovereenkomsten

Een van de doelstellingen van deze hervorming is de invoering van meerjarige (drie jaar verlengbare) subsidieprocedures in het kader van de facultatieve subsidies. Dit is een belangrijke wijziging, aangezien de subsidies nu voor een periode van drie jaar zullen worden toegekend, in plaats van een jaar voorheen.

Vijftien projecten zijn door Iriscare geselecteerd om in aanmerking te komen voor een meerjarenovereenkomst. Dit vertegenwoordigt een budget van 2.319.156 euro in 2022. Momenteel zijn 14 van deze projecten al goedgekeurd:

 • OCMW van de stad Brussel – Alternatieve huisvesting voor het rusthuis
 • OCMW van Sint-Jans-Molenbeek – Kangoeroeproject
 • Rivage-den Zaet – Dionysos
 • BuurtPensioen
 • Samen Toujours
 • OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe – Uitbreiding Andromeda
 • Vzw Coördinatie Home-Info
 • Bras dessus Bras dessous vzw
 • AccessAndGo vzw BAP1 et 2
 • Solumob Volontaires
 • Ziekenhuiscentrum Jean Titeca
 • Jeunes Aidants Proches Mobiel team Aidance
 • Aidants Proches Bruxelles
 • Vzw Ergo 2.0

Projectoproepen

Andere projecten kunnen worden gesubsidieerd via projectoproepen. In 2021 zijn twee projectoproepen gelanceerd om verschillende projecten te subsidiëren: de eerste voor de oprichting van sociale serviceresidenties en de tweede voor projecten waarvan de activiteiten binnen de sectoren van de gezondheidszorg of de bijstand aan personen vallen, meer bepaald in het kader van het ouderen- en gehandicaptenbeleid.

Iriscare doet er dagelijks alles aan om haar instellingen te ondersteunen en hun administratieve procedures te vereenvoudigen. Als overheidsinstelling zetten wij ons in om het werk van onze partners en sociaal verzekerden te vergemakkelijken.

Plus d’infos

pers@iriscare.brussels