Famiris myIriscare Klachten

Psychosociale steun: initiatieven voor professionals

Het psychologische welzijn van de werknemers in de Brusselse instellingen is belangrijk. Je kan stress, verwardheid, angst of woede ervaren. Dat is normaal. Er bestaan hulpmiddelen om je te helpen met die gevoelens om te gaan. Er zijn verschillende initiatieven om je psychosociale steun te bieden.

Hulplijnen, diensten voor geestelijke gezondheid, proefproject burn-out,… Vind een reeks initiatieven op onze nieuwe pagina: psychosociale ondersteuning.