Famiris myIriscare Klachten

Iriscare stimuleert tweetaligheid in Brusselse rusthuizen met een taalcoach op de werkvloer

Iriscare biedt in samenwerking met Huis van het Nederlands opleidingstrajecten Nederlands aan voor het Franstalig personeel in de 137 Brusselse rust- en verzorgingstehuizen die erkend en gefinancierd zijn door Iriscare. In 2022 gaat Iriscare daarnaast inzetten op individuele taalcoaching op de werkvloer van Brusselse rusthuizen. Het doel is om de kwaliteit van het (Nederlandstalig) onthaal bij de zorginstellingen te verbeteren.

Iriscare hecht veel belang aan het principe van “externe tweetaligheid” bij Brusselse (zorg)instellingen. Het voorbije jaar lanceerde Iriscare taallessen Nederlands voor Brusselse rusthuizen die positief en dankbaar zijn onthaald door het personeel van de rusthuizen. Daarom schakelt Iriscare nu een versnelling hoger. In 2022 zal Iriscare, opnieuw in samenwerking met het Huis van het Nederlands, individuele taalcoaching en groepstaalcoaching op de werkvloer mogelijk maken. Het doel is om de kwaliteit van het (Nederlandstalig) onthaal bij de zorginstellingen te verbeteren en de Nederlandstalige communicatie tussen bewoners, bezoekers en collega’s bij die instellingen te optimaliseren.

Taalcoaching – what’s in a name?

Coaching is gebaseerd op werkelijke situaties in de werkomgeving. Taalcoaching op de werkvloer ondersteunt een instelling bij de uitwerking van een tweetaligheidsplan. Het personeel leert taal-oefenkansen op de werkvloer te herkennen en benutten. Alle medewerkers en directieleden worden betrokken zodat iedereen de kans krijgt om actief Nederlands op de werkvloer te gebruiken. De coach ziet erop toe dat binnen de instelling externe tweetaligheid wordt toegepast.

Interesse?

Wil jij met jouw rusthuis meer weten over een coachingtraject op maat? Voel je je zelf geroepen om het gebruik van het Nederlands op de werkvloer in jouw bedrijf te stimuleren?  Neem contact op met Huis van het Nederlands via het contactformulier op hun website of met Iriscare (info@iriscare.brussels).

Meer info: Huis van het Nederlands

Contact : info@iriscare.brussels