Famiris myIriscare Klachten

Het nieuwe Brusselse Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap verwelkomt zijn eerste patiënten

Voor Iriscare staat 2022 geboekstaafd als de officiële start van het nieuwe Brusselse Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap. Op 10 februari verwelkomde het zijn eerste patiënten in (para)medische kabinetten die speciaal zijn ontworpen om toegankelijk te zijn voor personen met een handicap.

Het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH) opende op 1 januari 2022 officieel zijn deuren bij Iriscare. Het team van Iriscare behandelde de eerste ontvangen aanvragen. Nadat het de verschillende dossiers geanalyseerd had, vonden er in een aantal gevallen raadplegingen plaats. Het CEAH verwelkomde op zijn beurt zijn eerste patiënten op 10 februari.

Aangepaste kabinetten

Alles is in het werk gesteld om de mensen in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen. 2021 stond dan ook in het teken van de oprichting van de toekomstige (para)medische kabinetten bij Iriscare. Die werkzaamheden gingen gepaard met een belangrijke denkoefening om te zorgen voor specifieke en aangepaste bewegwijzering. De kabinetten en de weg die de patiënten moeten volgen, zijn zo ontworpen dat ze voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de handicap of mate van autonomie.

Het CEAH in het kort

Dit nieuwe centrum is officieel van start gegaan op 1 januari 2022 en dient om de graad van de handicap of het autonomieverlies van een persoon vast te stellen aan de hand van verschillende criteria. Daarnaast onderzoekt het ook de gevolgen van de handicap of het autonomieverlies op sociaal, medisch of psychologisch vlak. Het resultaat van die evaluatie wordt vervolgens doorgegeven aan de Brusselse kinderbijslagfondsen (voor de verhoogde kinderbijslag) of de dienst van Iriscare die bevoegd is voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Op basis van die gegevens kan de instelling die de tegemoetkoming in kwestie toekent, het bedrag bepalen waarop iemand recht heeft.

Voor de begunstigden blijft alles hetzelfde

Sinds de zesde staatshervorming in 2014 is de GGC (en daarna Iriscare) bevoegd voor deze aangelegenheid. De FOD Sociale Zekerheid is evaluaties blijven uitvoeren tijdens de overgangsperiode zodat tegemoetkomingen en toeslagen die al toegekend waren, doorbetaald werden.
Sinds haar oprichting gebruikt het Brusselse Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap de medisch-sociale schalen die op federaal niveau al werden gebruikt voor de evaluaties. Bovendien worden alle bestaande erkenningen gehandhaafd. Alles is dus in het werk gesteld om de gevolgen voor de begunstigden zo beperkt mogelijk te houden en ze in de best mogelijke omstandigheden te kunnen verwelkomen. Alle informatie over dit onderwerp staat op de website van Iriscare.

Perscontact

pers@iriscare.brussels