Famiris myIriscare Klachten

Famiris heeft het automatische recht op kinderbijslag geopend voor 1.500 kinderen

De ouders van 1.500 Brusselse kinderen die recht op kinderbijslag hadden, vroegen in 2021 geen kinderbijslag aan. Famiris activeerde automatisch dat recht voor die kinderen en stortte in totaal 3,2 miljoen euro. Elk kind verdient de beste start.

Bij de invoering van de nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling (die sinds 1 januari 2020 van kracht is) maakte het Brussels Gewest van het automatische recht op kinderbijslag het speerpunt van zijn beleid op dat gebied. Het doel? Ervoor zorgen dat gezinnen de kinderbijslag krijgen waarop zij recht hebben en garanderen dat geen enkel kind achterblijft. Famiris is als Brussels openbaar kinderbijslagfonds verantwoordelijk voor de automatische opening van dat recht.

3,2 miljoen euro gestort

Famiris activeerde automatisch het recht op kinderbijslag voor 1.500 kinderen in 2021 en stortte 3,2 miljoen euro aan Brusselse gezinnen. Dat bedrag omvat meer dan 2 miljoen euro aan regularisaties, aangezien die kinderen al lang recht hadden op kinderbijslag. Dat werd rechtgezet door Famiris en veel gezinnen kregen de kinderbijslag met terugwerkende kracht. “Ik ben blij dat via het systeem van automatisch recht op kinderbijslag de Brusselse kinderen krijgen waarop ze recht hebben. Voor gezinnen in moeilijke situaties kan dit vaak het verschil maken, zeker omdat zij door de activering van de kinderbijslag meteen ook rechten kunnen laten gelden op sociale toeslagen waarvoor ze in aanmerking komen. Het is dus belangrijk dat we de Brusselse gezinnen hierover blijven informeren”, reageert Sven Gatz, Brussels minister bevoegd voor gezinsbijslagen.

Het vrij grote aantal kinderen dat met deze procedure opgespoord werd, toont het belang en het succes van het automatische recht aan. Dit zijn de cijfers:

  • 1.500 kinderen opgespoord
  • 3,2 miljoen euro kinderbijslag gestort
  • Gemiddeld 1,2 kinderen per gezin
  • ¼ van de gezinnen met een laag inkomen
  • Die gezinnen krijgen maandelijks gemiddeld 202 euro

Het automatische recht is een belangrijk vangnet. Het maakte het mogelijk om 1.500 kinderen zonder kinderbijslag te identificeren. Dit is een echte vooruitgang in de strijd tegen de precaire situatie van kinderen in Brussel”, aldus Bernard Clerfayt, Brussels minister belast met gezinsbijslagen.

Hoe vindt Famiris die families?

De opgespoorde gezinnen zijn vooral gezinnen met jonge kinderen. Sommige gezinnen zijn naar het Brussels Gewest verhuisd en kennen hun rechten niet, andere zijn wel op de hoogte van de kinderbijslagregeling maar denken dat ze er geen recht op hebben.

Die gezinnen worden gevonden dankzij een koppeling tussen de Brusselse gegevensbank over kinderbijslag en het rijksregister, met respect voor de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het systeem kan automatisch vaststellen dat een kind in het rijksregister voorkomt, maar geen dossier heeft bij een Brussels kinderbijslagfonds. In dat geval neemt Famiris contact op met het gezin in kwestie om het recht op kinderbijslag te activeren. Elk kind verdient de beste start.

Perscontact

pers@iriscare.brussels