Famiris myIriscare Klachten

Omikron: aangepaste maatregelen in Brusselse rusthuizen

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant werden de maatregelen in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen aangepast.

Door de exponentiële toename van het aantal omikronbesmettingen is onlangs op federaal niveau beslist het screening-, quarantaine- en isolatiebeleid aan te passen met ingang van 10 januari 2022. Die federale maatregelen hebben een impact voor de sector van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Om de meest kwetsbare personen te beschermen, heeft Iriscare de gezondheidsmaatregelen in deze instellingen aangepast.

Bezoeken blijven mogelijk

Net als in de overige gewesten worden de afschermingsmaatregelen niet opgedreven. Er gelden geen aanvullende beperkingen voor bezoeken aan de instelling. Het blijft verplicht voor bezoekers om een chirurgisch masker te dragen, een Covid Safe Ticket voor te leggen en de hygiënevoorschriften na te leven. Ook bij clusters of testcampagnes blijft nog steeds een minimaal aantal bezoekmogelijkheden gewaarborgd. Het is van essentieel belang dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan het psychosociale en fysieke welzijn van geïsoleerde of in quarantaine geplaatste bewoners.

FFP2-masker verplicht voor personeel

FFP2-maskers spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de omikronvariant. Net zoals in de Vlaamse rusthuizen moeten de personeelsleden van Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen een FFP2-masker dragen. Die nieuwe maatregel vormt een aanvulling op de al bestaande maatregelen. Het FFP2-masker biedt namelijk extra bescherming aan de drager van het masker.

Continuïteit van de dienstverlening

Als dat nodig is om de continuïteit van de dienst- en zorgverlening aan bewoners te waarborgen, mag een asymptomatisch (of licht symptomatisch) zorgpersoneelslid dat in nauw contact kwam met een persoon die positief testte op COVID-19, blijven voortwerken tijdens de isolatie-/quarantaineperiode zodra het (al dan niet positieve) resultaat van zijn of haar test gekend is. Deze maatregel is niet van toepassing op ondersteunend personeel zoals schoonmaak- of keukenpersoneel. Bovendien moeten personeelsleden na een hoogrisicocontact getest worden voor ze weer aan het werk mogen.

De tot nu toe genomen maatregelen blijken doeltreffend. Hoewel de uitbraken sterk toenemen in aantal en omvang, hebben bewoners immers weinig of geen symptomen.

“Samen met Iriscare maken we er een erezaak van dat de maatregelen een goed evenwicht toelaten tussen het welzijn en de veiligheid van de bewoners en het personeel van de Brusselse rusthuizen. We willen onze oprechte dank betuigen aan alle instellingen, hun personeelsleden en de naasten van hun bewoners. Samen slaan we ons door deze crisis” aldus Alain Maron, Minister van Volksgezondheid in Brussel.

Perscontact

pers@iriscare.brussels