Famiris myIriscare Klachten

De Brusselse regering verleent Iriscare een bijkomend budget van ruim € 7,6 miljoen om het bijstand- en zorgaanbod uit te bouwen in 2022

7.606.000 euro. Dat is de hoogte van de groeinorm dat het Verenigd College toekende aan Iriscare om nieuwe beleidsacties uit te voeren in 2022. Dat bedrag werd gespreid over verschillende beleidsacties rond gezondheid en bijstand aan personen.

Het Verenigd College besliste, voor de duur van het beheerscontract, om een jaarlijkse groeinorm van 2% toe te kennen voor 2022 voor de financiering van de bevoegdheden “bijstand aan personen” en “gezondheid” van Iriscare. Het budget van de groeinorm bedraagt 7.606.000 euro. Dat bedrag wordt gespreid over meerdere beleidsacties die in verschillende sectoren zullen worden uitgevoerd.

Voor de minister van Volksgezondheid, Alain Maron: “Het was van essentieel belang om onze zorginstellingen en instellingen voor bijstand aan personen te steunen door een structurele groeinorm van 7,6 miljoen euro toe te kennen. Het verbetert immers de opvang van onze ouderen, bevordert hun ondersteuning thuis, versterkt het aanbod van geestelijke gezondheidszorg en verbetert de mogelijkheden van respijtzorg. Deze groeinorm is meer dan een uitgave, het is een investering in de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars.”

Opvang van afhankelijkheid: 3.996.000 euro

Dat beschikbare bedrag laat met name toe het personeel (kinesitherapeuten, ergotherapeuten,…) in de rust- en verzorgingstehuizen belast met de reactivering voor alle bewoners of de bewoners die het het meeste nodig hebben, te versterken (2.638.000 euro), om thuisoppas bij ouderen uit te breiden en te versterken (479.000 euro) en de centra voor dagverzorging te herfinancieren (204.000 euro).

Geestelijke gezondheid en revalidatie: 1.872.000 euro

Het voorziene budget voor deze sector geeft de mogelijkheid om het zorgaanbod te verbeteren. Zo zal bijvoorbeeld een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis financieel toegankelijker worden voor de begunstigden (710.000 euro), kunnen de revalidatieovereenkomsten geherfinancierd worden (622.000 euro) en kunnen er 20 plaatsen in 2022 bijkomen in de initiatieven voor beschut wonen (87.000 euro).

Personen met een handicap: 1.127.000 euro

Dit bedrag zal vooral de initiatieven voor respijtzorg voor gezinnen met kinderen met een ernstige ziekte of handicap ten goede komen (714.000 euro). Dit geeft extra gezinnen de mogelijkheid om even uit te blazen en ze weten zo dat hun kinderen in goede handen zijn. Het zal ook dienen om de erkenning van een dagcentrum uit te breiden (106.000 euro).

Preventie en eerstelijnszorg: 611.000 euro

Dit bedrag staat toe om een minimaal team van werknemers te voorzien om de opvang en de werking van de centra voor gezinsplanning te verzekeren.
Deze verdeling is opgemaakt door de vertegenwoordigers van de actoren op het terrein. Vervolgens zijn het de verschillende technische commissies, paritair samengesteld bij Iriscare, die de te voorziene maatregelen prioritair hebben samengesteld en gebudgetteerd.

 

Perscontact

pers@iriscare.brussels