Famiris myIriscare Klachten

Iriscare organiseert opnieuw taallessen in Brusselse rusthuizen

Dankzij de vruchtbare samenwerking tussen Iriscare en Huis van het Nederlands in Brussel vond in de maand september 2021 een succesvolle eerste editie plaats van taallessen Nederlands voor Franstalig personeel van de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest.

In januari 2022 gaat een tweede lessenreeks van start volgens hetzelfde principe. Op de website van Huis van het Nederlands vindt u praktische informatie over het opleidingsaanbod terug alsook een link om in te schrijven. Dankzij steun van de Brusselse overheid kan Iriscare de opleiding gratis aanbieden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 29 oktober.

Ter herinnering

De opleiding is bedoeld voor  Franstalige medewerkers en directieleden van rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van het (Nederlandstalig) onthaal bij de zorginstellingen en het optimaliseren van de communicatie tussen bewoners, bezoekers en collega’s. Iriscare werkt voor deze opleiding samen met Huis van het Nederlands, een organisatie met een stevige expertise in het vreemdetalenonderwijs en een grondige kennis van de Brusselse sector met rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.