Famiris myIriscare Klachten

Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober verplicht voor bezoekers van Brusselse rusthuizen

Het Covid Safe Ticket is vanaf 15 oktober verplicht voor bezoekers van Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Deze maatregel is een aanvulling op de reeds bestaande maatregelen, zoals de naleving van de preventiemaatregelen in deze instellingen. Laten we samen de meest kwetsbaren blijven beschermen!

In Brussel zal wie een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis wil bezoeken een Covid Safe Ticket moeten voorleggen. Deze verplichting gaat in op 15 oktober 2021.

Voor wie?

Iedereen vanaf twaalf jaar die niet tot het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis behoort, zal zijn Covid Safe Ticket moeten tonen om in de instelling te gaan. De verplichting geldt dus voor wie er niet werkt of woont. Er kunnen echter een paar uitzonderingen gemaakt worden. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekers van bewoners die aan hun levenseinde staan, externe gezondheidsprofessionals (met name de behandelend arts van een bewoner), of de politie, ambulanciers en brandweerlui als zij moeten optreden in de instelling.

Bezoekers riskeren tot 500 euro boete

De instelling is verantwoordelijk voor de controle van de Covid Safe Tickets. Leeft een bezoeker deze verplichting niet na, dan moet het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis contact opnemen met de politie om aangifte te doen zodat zij de nodige maatregelen kan nemen. Er is in verschillende strafrechtelijke sancties voorzien. Bezoekers die hun Covid Safe Ticket niet laten controleren of die binnendringen zonder Covid Safe Ticket riskeren een boete van 50 tot 500 euro. Daarnaast betalen instellingen die de Covid Safe Tickets van bezoekers niet controleren of een bezoeker zonder Covid Safe Ticket binnenlaten een boete van 50 tot 2.500 euro.

Preventiemaatregelen blijven gelden

Het Covid Safe Ticket is een middel om gezondheidsrisico’s te beheersen en dient om ieders gezondheid te beschermen wanneer afstand houden moeilijk of onmogelijk is. Het is niet alleen een aanvulling op de vaccinatie, maar ook, in de rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen, op de preventiemaatregelen. Door bezoekers te verplichten een Covid Safe Ticket voor te leggen en de preventiemaatregelen te blijven toepassen, wordt het nog moeilijker voor het virus om in een instelling te geraken en er te circuleren.

Om de strijd aan te binden met het coronavirus en de meeste kwetsbare personen te beschermen, is het van essentieel belang dat we onze krachten bundelen. Samen krijgen we het coronavirus klein!

 

Perscontact

pers@iriscare.brussels