Famiris myIriscare Klachten

Bijna 2.000 aanvragen na zes maanden beheer van de tegemoetkoming voor de hulp aan bejaarden door Iriscare

Sinds 1 januari 2021 beheert Iriscare de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Dit is een bevoegdheid die na de zesde staatshervorming in 2014 is overgedragen, maar waarvoor de Brusselse instelling vanaf dit jaar de uitbetaling overneemt. Na zes maanden gaan de aanvragen in stijgende lijn en Iriscare wil nog meer mensen informeren over het bestaan van de THAB en hoe ze hun recht op de tegemoetkoming kunnen activeren.

De THAB is een tegemoetkoming die wordt toegekend aan ouderen van minstens 65 jaar met een verminderde autonomie en een laag inkomen. Het bedrag verandert naargelang het inkomen van de begunstigde en zijn of haar verlies van autonomie. Het bedrag van deze tegemoetkoming kan oplopen tot 594 euro per maand.

Momenteel beheert Iriscare iets meer dan 7.000 dossiers en sinds januari zijn meer dan 1.700 nieuwe aanvragen ingediend. Een groot aantal mogelijke begunstigden diende echter nog geen THAB-aanvraag in, hoewel zij er recht op hebben. Daarom heeft Iriscare bijzondere aandacht besteed aan de sensibilisering van de ouderen en hun naaste omgeving (webinars, MyIriscare website, brochures, …). Extra Opleidingen voor de sociaal assistenten van de ziekenfondsen zijn gepland voor september.

In Brussel hebben het Kabinet van Minister Maron en Iriscare gekozen om de toegang van de THAB uit te breiden tot alle Brusselaars (van 65 jaar en ouder), en dit ongeacht hun nationaliteit. Het biedt een aanvullend antwoord op de behoeften van de minstbedeelden in een kosmopolitische stad als Brussel.

Aanvragen kunnen worden ingediend door ziekenfondsen, OCMW’s, rusthuizen of mantelzorgers. Dat kan via de procedure online op www.myiriscare.brussels, of aan de hand van het papieren formulier.

De teams van Iriscare verwerkten ook meer dan 5.500 telefoontjes om te reageren op de (aan)vragen van de burgers. Bovendien is Iriscare vanaf 2022 ook bevoegd voor de medische evaluatie van de graad van zelfredzaamheid.

perscontact

pers@iriscare.brussels