Famiris myIriscare Klachten

Twee nieuwe steunmaatregelen voor de Brusselse rusthuizen

Door de gevolgen van de gezondheidscrisis en op vraag van minister Alain Maron zijn twee nieuwe maatregelen genomen om de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen zo goed mogelijk te ondersteunen. Die krijgen niet alleen een hoger forfait voor hun coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) of referentieartsen, maar ook meer financiering voor medische beschermingsmiddelen.

Collectief screenen, de vaccinatiecampagne uitrollen, beschermingsmiddelen aankopen … De gezondheidscrisis heeft de werking van de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen duidelijk beïnvloed. Op vraag van de federaties van residentiële zorgcentra en minister Alain Maron komen er nu twee nieuwe steunmaatregelen. “Het was absoluut noodzakelijk om het optreden van de coördinerende en verwijzende artsen te ondersteunen, gezien hun betrokkenheid bij de beheersing van de crisis en de vaccinatiecampagne. Hun rol was van essentieel belang en ik wil hen graag bedanken. Bovendien waren wij vastbesloten de instellingen te helpen bij het verkrijgen van beschermende uitrusting. Na de opbouw van de strategische voorraden en de creatie van de regionale aankoopcentrale, zal de verhoging van de financiering van de beschermingsmiddelen ons in staat stellen de rusthuizen te versterken in de voorbereiding tegen virussen“, aldus minister Alain Maron.

Hoger forfait voor de CRA’s of referentieartsen

De impact van de gezondheidscrisis weegt zowel op de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen als het werk van de CRA’s. Daarom verhoogt Iriscare het forfait voor de prestaties van de CRA’s of referentieartsen in zijn rusthuizen met 0,30 euro per bewoner en per dag.

Tijdens de referentieperiode 2019-2020 werden er in totaal 2.536.504 dagen gefactureerd voor de rusthuizen. Op basis van deze cijfers zal de maatregel 760.951,20 euro kosten in 2021.

Meer financiering voor medische beschermingsmiddelen

De rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen worden sinds 2020 gevraagd een strategische voorraad beschermingsmiddelen te bewaren die een maand kan overbruggen. De jaarlijkse kostprijs hiervan bedraagt bijna 450.000 euro. Om de kosten te dekken die een maandvoorraad medisch materiaal aanleggen en behouden met zich meebrengen, heeft Iriscare besloten de financiering van medische beschermingsmiddelen te verhogen tot 0,10 euro per dag en per bewoner.

Tijdens de laatst bevestigde referentieperiode 2019-2020 werden er in totaal 4.552.682 dagen gefactureerd voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Op basis van deze cijfers zal de maatregel 455.268,20 euro kosten in 2021.

De bedragen voor 2021 worden in een keer rechtstreeks op de rekeningen van de instellingen gestort via een facultatieve subsidie. Daartoe moeten de instellingen een aanvraagformulier invullen en ondertekenen. De verhogingen kunnen vanaf 1 januari 2022 automatisch toegevoegd worden aan het forfait via een toepassing (RaaS).

 

Perscontact

pers@iriscare.brussels