Famiris myIriscare Klachten

Iriscare voorziet al haar residentiële instellingen van antigeensneltesten en preventieve screening

Om de verspreiding van het virus in te perken, voorziet Iriscare de Brusselse residentiële instellingen van antigeensneltesten en preventieve screening. Binnenkort worden ook voor de vierde en laatste keer vaccins geleverd in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Om de meest kwetsbare personen te beschermen, is het belangrijk dat bezoekers en personeelsleden zich kunnen laten testen en snel een uitslag krijgen. Met deze preventieve screenings kan zo de verspreiding worden ingeperkt.

Naast deze preventieve screening worden er nog steeds verschillende andere teststrategieën toegepast in rusthuizen. De vaccinatiecampagne in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen loopt bijna ten einde met de vierde en laatste levering van vaccins.

Antigene sneltesten (Ag-tests) en preventieve screening (PCR)

Om te voorkomen dat een positief en besmettelijk persoon kwetsbare bewoners besmet, stelt Iriscare gratis antigeensneltests ter beschikking van de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, zowel voor bezoekers als voor nieuwe personeelsleden, met inbegrip van stagiairs en vrijwilligers, zolang de voorraad strekt.

Deze tests worden uitgevoerd via nasofaryngeale afname en geven binnen 15 minuten een indicatie over een eventuele besmetting met COVID-19. Het resultaat staat ons toe om eventuele positieve gevallen te vermijden in de vestigingen, waarbij de gebruikelijke regels nog steeds gerespecteerd moeten worden als voorzorgsmaatregel.

De maandelijkse preventieve PCR-screening voor de personeelsleden is nog steeds van toepassing. Die werd ingevoerd om de verspreiding van het virus in te perken en de bewoners en de personeelsleden van deze instellingen te beschermen.

Iriscare heeft de betrokken instellingen gevraagd de tests via een digitaal formulier aan te vragen.

Vierde een laatste levering vaccins

De vierde en laatste levering vaccins is bijna afgerond.

Als de instelling na de vierde en laatste levering nog ongebruikte doses heeft, kan zij haar nieuwe bewoners een eerste dosis van het Pfizervaccin geven. De instelling kan het aantal vaccins dat nodig is voor de tweede injectie bestellen bij de dienst Hygiëne van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Om verspilling te voorkomen, zullen deze doses door een mobiel team worden geleverd in gebruiksklare injectiespuiten (en niet meer in flesjes) die rechtstreeks door de arts kunnen worden toegediend.

Alle nieuwe personeelsleden moeten bij voorkeur naar een vaccinatiecentrum gaan om zich te laten vaccineren. Om een uitnodiging te krijgen, moet de registratie online gebeuren via Irisbox, een beveiligde omgeving waar het personeelslid kan inloggen met zijn of haar identiteitskaart of via itsme.

De ongebruikte doses in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen worden met voorrang gegeven aan de bewoners die zich willen laten vaccineren. Als alle bewoners die dat willen gevaccineerd zijn, kan de overtollige voorraad worden gebruikt voor de personeelsleden.

Hoewel het inderdaad de laatste vaccins zijn die de Diensten van het Verenigd College levert aan de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, gaat de vaccinatie in andere Brusselse collectieve voorzieningen verder in de opvangcentra voor personen met een handicap, de revalidatiecentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen en in de dagcentra en centra voor dagverzorging voor ouderen of voor personen met een handicap.

Perscontact

pers@iriscare.brussels