Famiris myIriscare Klachten

Iriscare sensibiliseert het personeel van de Brusselse gezondheidsinstellingen voor de COVID-19 vaccinatie

De vaccinatie in de Brusselse instellingen wordt voortgezet. Het is essentieel dat we allemaal de krachten bundelen om het coronavirus te bestrijden. Om de meest kwetsbare personen te beschermen, is het belangrijk dat zowel de begunstigden als het personeel van de zorginstellingen deelnemen aan V-DAY, de vaccinatiedag. Om hen zo goed mogelijk te informeren organiseerden Iriscare, de Diensten van het Verenigd College, de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie verschillende acties.

De vaccinatie tegen het coronavirus ging begin dit jaar van start. Om de meest kwetsbare personen te beschermen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk begunstigden én personeelsleden van de Brusselse instellingen gevaccineerd worden. Personeelsleden die zich tegen het coronavirus laten vaccineren, beschermen niet alleen zichzelf maar ook de meer kwetsbare personen. De medewerkers van de zorginstellingen behoren tot de eerste groepen die gevaccineerd worden en stellen zich dus terecht vragen. Als antwoord daarop namen Iriscare, de Diensten van het Verenigd College, de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie verschillende initiatieven.

Infosessies voor het personeel

Het is uitermate belangrijk het personeel van de zorginstellingen te sensibiliseren en gerust te stellen over de vaccinatie. Er vonden al drie webinars plaats eind december 2020 en midden januari 2021. De personeelsleden en directies van de betrokken zorginstellingen konden al hun vragen toen stellen aan de interfederale woordvoerder in de strijd tegen het coronavirus bij het crisiscentrum, dokter Yves Van Laethem, en aan dokter Leila Belkhir (UCLouvain). In de week van 8 februari staan er al drie nieuwe webinars gepland met dokter Yves Van Laethem, dokter Leila Belkhir en professor Leroux-Roels (UZ Gent). Wie de webinars nog eens wil bekijken of nog vragen heeft, kan ze terugvinden op de website van Iriscare.

Om tegelijkertijd een meer individuele aanpak en uitwisselingen in kleine groepen te bevorderen, organiseerden verschillende coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) daarnaast informatiesessies in hun rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Iriscare biedt hun een reeks hulpmiddelen om daarbij te helpen. Bovendien gaat Artsen Zonder Grenzen (AZG) ter plaatse om mensen te sensibiliseren.

De ‘Stroop je mouwen op’-campagne

In het kader van deze belangrijke bewustmaking van vaccinatie werd ook een communicatiecampagne gelanceerd: de campagne ‘Stroop je mouwen op’. Die is niet alleen opgezet om eraan te herinneren dat het vaccin veilig en doeltreffend is, maar ook om uit te leggen welke procedures moeten worden gevolgd. Het is de bedoeling dat deze boodschap zo veel mogelijk mensen bereikt in de Brusselse instellingen.

Voor deze campagne zijn posters en flyers gemaakt waarvan de betrokken instellingen gedrukte versies ontvingen. Er zijn ook twee video’s gemaakt: een voor de mensen die zich moeten laten vaccineren en een tweede om de vaccinatieprocedure uit te leggen. Al het materiaal van deze communicatiecampagne is beschikbaar op de website van Iriscare.

Al 28.696 vaccins geleverd aan de Brusselse instellingen

Momenteel hebben de 162 Brusselse rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en serviceresidenties vaccins gekregen zodat ze de bewoners een eerste dosis konden toedienen (de 162 instellingen kregen samen 12.820 vaccins).

Sinds eind januari 2021 krijgen diezelfde instellingen leveringen om ook een tweede dosis aan de bewoners toe te dienen en de personeelsleden de eerste dosis te geven: zo kregen 53 instellingen 6.228 vaccins in de week van 25 januari. Op dinsdag 2 februari 2021 hadden 88 instellingen 9.648 vaccins ontvangen om hun bewoners een tweede prik te geven en hun medewerkers een eerste dosis toe te dienen. In totaal zijn er dus al 28.696 vaccins geleverd aan de Brusselse instellingen. Deze zijn geleverd op basis van de aanvraag en moeten 92% van de bewoners en 59% van het personeel dekken. Alle bewoners van deze instellingen, die bereid waren om zich te laten vaccineren, zullen eind volgende week beide dosissen van het vaccin hebben gekregen. Het personeel zal tegen eind februari zijn tweede prik hebben gehad. In de andere collectieve voorzieningen (verblijfscentra voor personen met een beperking, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, dagcentra en dagverzorgingscentra voor oudere personen of voor personen met een beperking) start de vaccinatiecampagne begin maart.

Een belangrijke kanttekening is dat er een procedure is om bij een eventueel overschot te voorkomen dat er vaccins verloren gaan. Als een instelling aan het einde van de vaccinatiedag nog flacons over heeft, moet ze contact opnemen met Iriscare. Dat verdeelt op zijn beurt de resterende vaccins onder andere prioritaire groepen.

Het personeel van de zorginstellingen bewustmaken van de vaccinatie is essentieel. Alleen met een hoge vaccinatiegraad kunnen we de bewoners van de collectieve voorzieningen, waar de COVID-19-maatregelen strenger zijn, een gunstig vooruitzicht bieden. Laat ons dus allemaal de mouwen opstropen!

 

Persontact

pers@iriscare.brussels