Famiris myIriscare Klachten

Iriscare wordt vanaf 1 januari 2021 bevoegd voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

In het kader van de zesde staatshervorming zal Iriscare vanaf 1 januari bevoegd zijn voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) in Brussel, een bevoegdheid die in 2014 werd overgedragen. De Brusselse instelling wordt dan verantwoordelijk voor de toekenning van die tegemoetkoming en de uitbetaling aan de begunstigden van de hoofdstad.

De THAB is een tegemoetkoming voor 65-plussers met verminderde zelfredzaamheid en een laag inkomen. Het bedrag varieert naargelang het inkomen van de begunstigde en zijn of haar zelfredzaamheidsniveau. Die som zal tot 594 euro per maand kunnen bedragen.

De overheveling van de THAB van het federale niveau naar Iriscare zal gepaard gaan met een uitbreiding van de toegangsvoorwaarden voor die tegemoetkoming. Vanaf 1 januari zal namelijk iedereen van 65 of ouder die in Brussel is gedomicilieerd potentieel in aanmerking komen, ongeacht zijn of haar nationaliteit, wat tot nu toe niet het geval was. Voor Brusselse burgers die de THAB al ontvangen, zal er niets veranderen en zullen de bedragen identiek blijven.

De overname van deze bevoegdheid door Iriscare is een kans die we niet konden laten liggen, aldus Alain Maron: “In een multiculturele stad zoals Brussel is het voor mij van vitaal belang dat alle onbemiddelde Brusselaars ouder dan 65 jaar, ongeacht hun nationaliteit, toegang hebben tot de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Dat is gelukt. Iriscare zal vanaf 1 januari 2021 ervoor zorgen dat dit gebeurt. Om deze tegemoetkoming toegankelijker te maken voor de potentiële rechthebbenden hebben we ook de aanvraagprocedure vereenvoudigd. De aanvraag kan voortaan ingediend worden door de ziekenfondsen, de OCMW’s, de rusthuizen en de mantelzorgers. Het opgerichte platform zal deze actoren aanmoedigen proactief te handelen om deze  tegemoetkoming toegankelijk te maken”.

De betrokkene kan ook online een aanvraag indienen via www.myIriscare.brussels of aan de hand van een papieren formulier. Dankzij de vereenvoudigde procedure kunnen de aanvragen sneller en efficiënter worden verwerkt. Opgelet: ze kunnen pas vanaf 1 januari worden ingediend.

Hoewel Iriscare vanaf 1 januari de toekenning en uitbetaling van de THAB zal beheren, zal de medische evaluatie pas vanaf 2022 worden overgenomen.

De THAB in Brussel in enkele cijfers:

  • Geschat aantal begunstigden in Brussel: 7.097
  • Ongeveer 4.000 personen zouden geen THAB aangevraagd hebben, hoewel ze er recht op hebben.
  • Gemiddelde leeftijd van de begunstigden: 82 jaar
  • Gemiddeld bedrag van de THAB: € 281 per maand
  • Budget in 2021: € 30.095.000

Perscontact:

pers@iriscare.brussels