Famiris myIriscare Klachten

COVID-19: 994 vrijwilligers ingeschreven in Brussel

Na de heropflakkering van de epidemie richtte Iriscare begin augustus een tweede oproep tot vrijwilligers. Nu, eind november, hebben 994 vrijwilligers zich ingeschreven. Iriscare heeft tot nu toe 25 aanvragen ontvangen van verschillende instellingen en stuurde al 58 vrijwilligers uit naar 20 instellingen.

Om vooruit te lopen op de behoeften van de Brusselse instellingen en die instellingen zo goed mogelijk voor te bereiden, richtte Iriscare begin augustus een nieuwe oproep tot vrijwilligers. Nu, eind november, zijn er 994 inschrijvingen binnengelopen als reactie op die oproep. Iriscare vroeg de instellingen die vrijwilligers nodig hebben om per e-mail te verduidelijken naar welke profielen ze op zoek zijn. In totaal ontving Iriscare 25 aanvragen van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en verblijfscentra voor personen met een handicap (GGC en FGC). Sommige van die aanvragen worden nog verwerkt. Momenteel heeft Iriscare al 58 vrijwilligers uitgestuurd naar 20 instellingen.

Zodra een aanvraag binnenkomt, gaat Iriscare tewerk als een soort uitzendkantoor: onze medewerkers leggen de aanvragen, ontvangen van de sector, naast de lijst met ingeschreven vrijwilligers om de juiste kandidaat te vinden voor de instelling. “Dit is een nieuwe taak voor Iriscare, maar ze is van essentieel belang om de Brusselse instellingen zo goed mogelijk te ondersteunen” klinkt het bij de leidend ambtenaar van Iriscare, Tania Dekens.

Perscontact:

pers@iriscare.brussels