Famiris myIriscare Klachten

De Brusselse rust- en verzorgingstehuizen passen hun regels aan de nieuwe COVID-19-golf aan

Door de heropflakkering van het coronavirus vraagt Iriscare aan de door de GGC gesubsidieerde Brusselse rust- en verzorgingstehuizen dat zij hun werkingsregels aanpassen. De bezoeken en activiteiten moeten dus worden aangepast.

Alle rust- en verzorgingstehuizen in Brussels moeten minstens naar fase 2 overgaan (dat is normaal gezien verplicht als er twee positieve gevallen zijn in minder dan een week), zelfs als er geen enkel geval van COVID-19 werd vastgesteld in de instelling.

Alle instellingen moeten dus de volgende regels toepassen:

  • de bezoeken beperken tot twee verschillende bezoekers. In overeenstemming met de recente instructies van het Overlegcomité mag die bubbel van twee om de twee weken veranderen.

In aanvulling op die maatregelen in fase 2, moeten de volgende regels worden toegepast:

  • het restaurant en de cafetaria sluiten voor externe bezoekers en dienstverleners;
  • het is verboden om speciale activiteiten te organiseren met externe dienstverleners (bv. bezoek Sinterklaas of kerstmarkt).

Bij elke bijkomende beslissing moet er telkens rekening gehouden worden met de epidemiologische fases in de instelling. De regels die nu al gelden, blijven van kracht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de overgang naar fase 3 en dus strengere werkingsregels als de situatie erger wordt of er een cluster ontstaat (wanneer de (vermoedelijk) positieve gevallen toenemen).

Perscontact:

pers@iriscare.brussels