Famiris myIriscare Klachten

Bedankt aan de personeelsleden van onze zorginstellingen en familieleden van onze bewoners

De voorbije zeven maanden werd de Brusselse hulp- en gezondheidssector bijzonder hard getroffen door de gezondheidscrisis. Iriscare, de Diensten van het Verenigd College en de COCOF willen al het personeel en de familielenden van de bewoners danken voor de geleverde inspanningen. We vragen hen zich verder in te zetten en de 6 gouden regels zoals afstand houden, handen wassen, … verder te respecteren in onze gezamenlijke strijd tegen het virus.

België, en bijgevolg ook Brussel, maakte de voorbije maanden een uitzonderlijke gezondheidscrisis mee. Alles is in het werk gesteld om een evenwicht te waarborgen tussen de veiligheid en het welzijn van alle bewoners van onze instellingen. We hadden dit echter niet kunnen doen zonder de betrokkenheid van al het personeel dat zich de voorbije maanden onophoudelijk heeft ingezet voor het welzijn van de bewoners en ook zonder de dagelijkse inspanningen van de familieleden.

Iriscare, de Diensten van het Verenigd College en de COCOF willen hun welgemeende dank uiten aan al hun instellingen en elk personeelslid ervan en de familieleden van de bewoners. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door het coronavirus, maar ook naar alle gezondheidsprofessionals die elke dag in de weer zijn om onze burgers te verzorgen en te helpen. Bedankt voor uw continue inspanningen om de kwetsbare personen te beschermen.

Momenteel is de situatie in onze Brusselse instellingen onder controle. Zo waren er in 12 instellingen 1 nieuw positief geval de laatste week, in 5 instellingen 2 nieuwe positieve gevallen de laatste week en in 10 instellingen 3 of meer nieuwe positieve gevallen de laatste week. Dat wil zeggen dat in totaal 111 instellingen in die week geen enkel positief geval hadden. Wanneer we weten dat de bicommunautaire sector – die van Iriscare afhangt – 138 rusthuizen (met in totaal iets meer dan 13.000 bezette bedden en meer dan 7.000 werknemers) telt, zijn die cijfers dus erg bemoedigend.

Dit is mogelijk dankzij de gezamenlijke inspanningen van de bezoekers van de bewoners en de gezondheidswerkers. Uw volharding heeft haar vruchten afgeworpen. Doordat u de regels naleefde (een mondmasker dragen, fysieke afstand houden, uw handen wassen … ), konden we het aantal besmettingen in de Brusselse instellingen beperken. Om de bewoners te beschermen en de situatie in Brussel te stabiliseren, is het absoluut noodzakelijk ons te blijven inspannen en de basisregels strikt te blijven toepassen. We weten dat het moeilijk is, maar we moeten allemaal doorbijten. We moeten meer dan ooit solidair zijn en volharden. Het was en is erg belangrijk dat iedereen zijn rol vervult. Alleen samen kunnen we deze crisis overwinnen.

De GGC (Iriscare en de Diensten van het Verenigd College) en COCOF zullen aandachtig blijven voor de situatie van iedereen die betrokken is in de strijd tegen het coronavirus, en in het bijzonder de Brusselse eerstelijnsactoren, om de best mogelijke ondersteuning te kunnen bieden.

 

Contact

pers@iriscare.brussels