Famiris myIriscare Klachten

145 extra bedden voor de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen

Er is een tekort aan bedden voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT-bedden) in Brussel. Gemiddeld verblijven momenteel meer dan 2.000 bewoners met een zwaar afhankelijkheidsprofiel in een bed in een rusthuis voor bejaarden (ROB-bed). Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor de zorgbehoevende bewoners, maakte Iriscare de omschakeling van 145 ROB-bedden naar RVT-bedden mogelijk.

Er is een tekort aan bedden voor rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe startte Iriscare met de omschakeling van ROB-bedden (rusthuis voor bejaarden) naar RVT-bedden (rust- en verzorgingstehuizen). In totaal werden 145 ROB-bedden omgeschakeld naar RVT-bedden.

Wat betekent dat? Er bestaan twee soorten bedden: ROB-bedden (rusthuis voor bejaarden) en RVT-bedden (rust- en verzorgingstehuizen). De eerste zijn bedoeld voor bewoners die weinig zorgbehoevend zijn, terwijl de tweede gericht zijn op bewoners met een zwaar afhankelijkheidsprofiel die dus behoefte hebben aan meer zorg.  Iriscare kent een hoger forfait toe aan instellingen naarmate het percentage RVT-bedden in vergelijking met het totale aantal bedden hoger is. Iriscare houdt immers rekening met de kosten voor kinesitherapie, ergotherapie, enz.

Momenteel verblijven echter meer dan 2.000 bewoners met een zwaar afhankelijkheidsprofiel in een ROB-bed. Door ROB-bedden om te schakelen naar RVT-bedden stijgt het aanbod aan RVT-bedden in Brussel. Bovendien verbetert zo ook de kwaliteit van de zorgverlening voor die bewoners. Omdat ROB-bedden die zijn omgeschakeld naar RVT-bedden meer worden gefinancierd, kan het medisch en paramedisch personeel de bewoners beter omkaderen. De RVT-normen houden ook een infrastructuur in die beter aangepast is aan die bewoners.

De begroting 2020 voorzag oorspronkelijk in de omschakeling van 174 bedden. Uiteindelijk waren er ontvankelijke aanvragen voor 145 bedden. Die zijn dus omgeschakeld naar RVT-bedden en verdeeld over 20 Brusselse (privé of openbare) instellingen. Die bedden worden vanaf 1 juli 2020 met terugwerkende kracht gefinancierd als RVT-bedden. Om de kwaliteit van de zorgverlening en het aanbod aan RVT-bedden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te blijven verbeteren is er nu al een nieuwe omschakeling gepland voor 2021.

Contact:

pers@iriscare.brussels