Famiris

Psychosociale ondersteuning om de impact van COVID-19 het hoofd te bieden

De gezondheidscrisis die we dit jaar meemaken, zal zich laten voelen in onze hele samenleving. De gevolgen van zo’n periode op het psychologisch welzijn mogen niet worden onderschat.

Om de Brusselse instellingen zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op verzoek van minister Maron en in samenwerking met het Belgische Rode Kruis, de ‘Fédération des Maisons Médicales’ en de vzw Abbet een aanbod aan psychologische steunmaatregelen uitgewerkt, waarop de instellingen en hun personeel een beroep kunnen doen. Er kan ook gedacht worden aan ondersteuning voor de bewoners door een eerstelijnspsycholoog, of dat nu in persoon of via videoconferentie is. Dat gebeurt in samenwerking met de dienst voor geestelijke gezondheidszorg Rivage ten Zaet via het Dionysosproject.

Tegelijkertijd is er ook een platform beschikbaar via de website info-coronavirus.be. Hier worden hulp- en ondersteuningsdiensten opgelijst voor al wie stress, verwarring, angst of woede kan ervaren door deze verwarrende periode.

Bekijk en deel deze link met jouw personeelsleden. Je vindt er beschikbare psychosociale hulpmaatregelen.

U vindt ook eerstelijnspsychologen per gemeenten in Brussel via de website van de geestelijke gezondheid.

Maar ook Psycho-Oncologie Centrum die een psychologische steun aanbied voor de  Brusselaars.

Het is niet abnormaal om deze gevoelens te ervaren, maar de beschikbare hulpmiddelen kunnen helpen om ermee om te gaan.