Famiris myIriscare Klachten

Famiris past dienstverlening aan en vraagt zoveel mogelijk per telefoon of e-mail contact te nemen

Vanaf maandag 16 maart zal Famiris, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, zijn dienstverlening aanpassen in functie van de huidige maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Famiris vraagt dat klanten die vragen hebben over hun dossier zoveel mogelijk telefonisch contact opnemen op het gratis nummer 0800 35 950 of rechtstreeks met hun eigen persoonlijke dossierbeheerder. Ook via e-mail blijven we bereikbaar.

Famiris wil erop aandringen om zoveel mogelijk via deze twee kanalen contact met ons op te nemen. Wie om dringende redenen toch fysiek wil langskomen, kan dat vanaf maandag tussen 10u en 15u. Voor die mensen stellen we zeep ter beschikking zodat ze bij het binnenkomen hun handen kunnen wassen, en nadien zullen ze zoveel mogelijk verspreid in de wachtzaal kunnen plaatsnemen.

Uiteraard blijven we de situatie van nabij opvolgen.

De correcte en tijdige betaling van de kinderbijslag blijft de eerste prioriteit van Famiris. Het Brusselse publieke kinderbijslagfonds blijft alles in het werk stellen om die taak te vervullen en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Brusselse gezinnen aan te bieden. Want elk kind verdient de beste start.

Meer info:

pers@iriscare.brussels