Famiris myIriscare Klachten

2 op 3 Brusselse gezinnen bij Famiris krijgen vanaf 2020 40 euro meer kinderbijslag

Op 3 februari betaalde Famiris voor de eerste keer de nieuwe kinderbijslag aan de ouders van 110.000 kinderen (ongeveer 1/3 van alle Brusselse kinderen). Voor 62% van die gezinnen betekent de nieuwe kinderbijslag een verhoging van gemiddeld 40 euro per maand. Vanaf nu zal het Brusselse openbare kinderbijslagfonds de uitbetalingen telkens op de eerste werkdag van de maand doen. Met deze eerste uitbetaling is de overgang van FAMIFED (het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag) naar Famiris succesvol afgerond, na een jarenlange voorbereiding.

Hoewel Famiris zijn officiële intrede in Brussel al op 1 januari 2020 deed, gaan we met de eerste betaling in februari pas écht van start. De juiste en tijdige betaling aan de 56.000 Brusselse gezinnen op maandag 3 februari is daarbij het orgelpunt bij de lancering van Famiris, een betaling die 5 dagen vroeger gebeurt dan vroeger. Famiris weet dat veel gezinnen op uitbetaling van de kinderbijslag rekenen en zal dan ook telkens op de eerste werkdag van elke maand betalen. De Brusselse gezinnen die klant zijn bij Famiris zullen hun geld dan ook systematisch 5 tot 8 dagen vroeger ontvangen dan vroeger, toen er op de 8e van elke maand betaald werd.

Gemiddeld 40 euro meer

De eerste betaling van Famiris betekent ook de echte lancering van het nieuwe kinderbijslag systeem in het Brussels Gewest. Dit nieuwe systeem werd zo ontworpen dat het voordelig is voor alle Brusselse kinderen. Iedereen ontvangt minstens het bedrag waar ze in december 2019 recht op hadden. Elk gezin ontvangt kinderbijslag volgens het systeem dat voor hen het voordeligst is. In totaal ontvangt 62% van de gezinnen die bij Famiris aangesloten zijn gemiddeld 40 euro per maand meer. Zo’n 4.000 werkende gezinnen die onder de armoedegrens zitten – “working poor” – hebben vanaf nu ook recht op een sociale toeslag, wat vroeger niet het geval was.

De overgang naar het nieuwe systeem is vlekkeloos verlopen dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende diensten van Famiris, zijn ICT-partner en Belfius bank, dat de betalingen voor Famiris uitvoert. Het extra jaar dat Brussel had om het nieuwe kinderbijslagsysteem te organiseren heeft duidelijk zijn nut bewezen bij de miniteuze voorbereidingen van de overgang. Famiris weet hoe belangrijk de kinderbijslag is voor veel gezinnen en wilde dan ook niets aan het toeval overlaten. Famiris werkte de laatste maanden nauw samen met alle betrokken partners om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Alles werd dan ook in het werk gesteld om de Brusselse gezinnen correct en op tijd te betalen.

Famiris staat dicht bij zijn gezinnen

Famiris wil het leven van de Brusselse gezinnen zo makkelijk mogelijk maken, en zijn klanten moeten dan ook zelf niks doen bij de overgang naar het nieuwe systeem. Zij behouden alle voordelen van FAMIFED, zoals een persoonlijke en kwaliteitsvolle aanpak voor iedereen. Het publieke fonds heeft zwaar geïnvesteerd in de verdere informatisering van zijn applicaties (zo is MyFAMIFED vanaf nu MyFamiris), waarbij vooral de website www.famiris.brussels een centrale rol zal spelen. Via die website kan iedereen die dat wil kraam- en/of kindergeld berekenen en aanvragen in slechts enkele klikken. Daarnaast zet Famiris ook in op een persoonlijk contact met zijn klanten. Zo is er het gratis telefoonnummer waarop gemiddeld 4.000 oproepen per maand beantwoord worden, en ook het fysieke onthaal werd in 2019 helemaal vernieuwd om tot 10.000 bezoekers per maand te kunnen ontvangen. Tenslotte heeft elk gezin ook een eigen persoonlijke dossierbeheerder.

De correcte en tijdige betaling van de kinderbijslag blijft de eerste prioriteit van Famiris. Het Brusselse publieke kinderbijslagfonds blijft alles in het werk stellen om die taak te vervullen en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Brusselse gezinnen aan te bieden. Want elk kind verdient de beste start.

Contact:
pers@iriscare.brussels