Famiris

Premie non-profitsector 2019 : bewijsstukken

In het kader van het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd in 2019 in een krediet voorzien voor de betaling van een premie voor de werknemers van de non-profitsector van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Dit krediet wordt verdeeld in de vorm van een vast brutobedrag van 280 euro per VTE en wordt bedoeld om de eindejaarspremie te versterken.

Het gemiddelde bedrag werd per VTE berekend op basis van de gegevens 2018 integraal gestort aan uw instelling.

Raadpleeg de omzendbrief in de categorie “Non-profitsector” op de pagina “Omzendbrieven“.

Alle bewijsstukken moeten ten laatste op 30 april 2020 naar Iriscare opgestuurd worden. Deze documenten zijn hier beschikbaar.

Voor meer info: professionelen@iriscare.brussels.