Famiris myIriscare Klachten

Ozonpieken en hittegolven: een plan om te anticiperen en snel te reageren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent, zoals de rest van ons land, zeer warme zomerperiodes waarbij de bevolking het risico loopt om geconfronteerd te worden met een hittegolf en/of met problemen ten gevolge van een te hoge ozonconcentratie in de lucht.

Het ‘Hitte- en ozonplan” werd gelanceerd om op deze gebeurtenissen te anticiperen en acties voor te stellen die de risico’s voor de burgers beperken. In het bijzonder oudere mensen, baby’s en jonge kinderen, chronisch zieken en hulpbehoevende personen (zeker als ze alleen wonen) lopen een verhoogd risico.

De informatie over hoe te reageren en waarop te letten bij grote hitte en ozonpieken is vervat in deze infofiche.