Famiris myIriscare Klachten

De toekomstige Brusselse kinderbijslagregeling is geboren

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten. Sinds 1 juli 2014 is er een overgangsperiode voorzien om die overdracht te vergemakkelijken. Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie loopt die periode binnenkort af. Vanaf 1 januari 2020 wordt er in Brussel een nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling toegepast volgens het systeem dat is vastgelegd in de zopas gepubliceerde ordonnantie.

Volgens de nieuwe regeling zal er voortaan voor elk kind dat op het Brusselse grondgebied is gedomicilieerd kinderbijslag worden toegekend.

De nieuwe regeling houdt rekening met de specifieke situaties van de gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en besteedt bijzondere aandacht aan gezinnen in een kwetsbare situatie of aan gezinnen met een laag inkomen. In totaal zal 24 procent van het globale Brusselse kinderbijslagbudget worden herverdeeld onder de kwetsbare gezinnen.

De Brusselse kinderbijslag bestaat uit een voldoende groot basisbedrag voor elk kind.Diverse toeslagen kunnen dat basisbedrag aanvullen, zoals toeslagen voor wezen of kinderen met een aandoening en de jaarlijkse leeftijdstoeslagen. Daarbovenop zijn er sociale toeslagen die niet meer gekoppeld zijn aan de socioprofessionele situatie van de rechthebbende, maar wel aan de samenstelling en het inkomen van het gezin. De bedragen van de sociale toeslag verschillen naargelang de gezinsgrootte en naargelang het bruto belastbaar inkomen van het gezin, lager dan 31.000 of lager dan 45.000 euro. Als de belastbare bruto-inkomsten lager zijn dan 31.000 euro is er voor eenoudergezinnen nog een extra sociale correctie.

De Brusselse kinderbijslagregeling voert bovendien een systeem van verworven rechten in. Dat beteken dat de Brusselse gezinnen die vandaag al kinderbijslag ontvangen niets zullen verliezen bij de overgang van de huidige regeling naar de nieuwe Brusselse regeling op 1 januari 2020.

Raadpleeg de ordonnantie via het Download De toekomstige Brusselse kinderbijslagregeling is geboren.

Meer info: info@iriscare.brussels.