Famiris myIriscare Klachten

Persbericht – Iriscare: wat verandert er op 1 januari 2019 voor de burgers?

In het Brussels Gewest zijn er als gevolg van de 6de Staatshervorming diverse federale bevoegdheden geregionaliseerd. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft in mei 2018 Iriscare opgericht, een nieuwe instelling van openbaar nut. Iriscare zal vanaf 1 januari 2019 de bevoegdheden in verband met gezondheid en bijstand aan personen beheren, bevoegdheden die eerder beheerd werden door het RIZIV, de GGC en de FOD Sociale Zekerheid en Volksgezondheid.

Sinds het begin van de regionalisering op 1 juli 2014 zijn er een aantal succesvolle samenwerkingsverbanden opgezet (met name met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid) om de regionalisering zo goed mogelijk te laten verlopen zonder de dienstverlening aan de burgers in het gedrang te brengen. Om dit project in goede banen te leiden, heeft Iriscare sinds de lancering in mei 2018, 40 nieuwe medewerkers aangeworven. Het team wordt versterkt met nog 25 nieuwe medewerkers in de eerste maanden van 2019.

Wat verandert er concreet voor de burgers op 1 januari 2019?

Iriscare en haar ongeveer 65 medewerkers worden het nieuwe contactpunt voor sociale bescherming in Brussel. De instelling staat vanaf 1/1/2019 ten dienste van 1.200.000 Brusselse burgers. Iriscare wordt eveneens het uitgelezen contactpunt voor professionelen werkzaam in de zorgsector in het Brusselse Gewest. Voor informatie over gezondheid, bijstand aan personen kunnen zij zich vanaf 2019 richten tot Iriscare. Alle praktische informatie, zowel voor burgers als voor professionals, zal vanaf januari 2019 beschikbaar zijn op de website van Iriscare: www.iriscare.brussels.

Wat betreft kinderbijslag liggen de zaken anders. Voorlopig verandert er niets. FAMIFED beheert nog tot en met 31 december 2019 de Brusselse kinderbijslagdossiers, dat zijn de dossiers van alle gezinnen met een woonplaats in Brussel. Vanaf 1 januari 2020 neemt Iriscare het beheer van de kinderbijslag over. Samen met het nieuwe kinderbijslagfonds Famiris (vroegere FAMIFED) zal Iriscare instaan voor een stipte en correcte uitbetaling van de kinderbijslag aan elk Brussels gezin. Vanaf 1 januari 2021 zal Iriscare tevens de uitbetaling van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden overnemen van de FOD Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie : info@iriscare.brussels