Famiris myIriscare Klachten

Welkom bij Iriscare!

Iriscare is de nieuwe instelling voor openbaar nut (ION) bevoegd voor het grootste deel van de bevoegdheden die in het kader van de 6de Staatshervorming zijn overgekomen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC): Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag.

Wat betekent dat concreet?

  • Iriscare, nieuwkomer in het Brusselse landschap, is het toekomstige contactpunt sociale zekerheid voor burgers en professionals.
  • Vanaf 14 mei 2018 wordt het algemeen beheer van Iriscare opgestart, de effectieve overdracht van de bevoegdheden voltrekt zich stapsgewijs in 2019 en 2020.
  • In 2019 neemt Iriscare een aantal bevoegdheden over van de FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV. Het gaat onder andere om bijstand aan ouderen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangtehuizen, diensten voor thuiszorg, rolstoelen, enz.
  • In 2020 staat Iriscare in voor een nieuw kinderbijslagsysteem voor alle kinderen gedomicilieerd in Brussel en de lancering van een nieuw Brussels kinderbijslagfonds dat de kinderbijslagdossiers zal beheren en uitbetalen.

Iriscare verbindt zo enerzijds het gezondheidsbeleid, het ouderenbeleid en het mindervalidenbeleid met het functioneren van de zorgverleners en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer nog, Iriscare stelt zich binnenkort aanwezig in het dagelijks leven van alle burgers met een domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een vraag over kinderbijslag voor kinderen met een handicap? Nood aan informatie over opvangcentra voor een grootouder? Vragen over rolstoelen? Iriscare ondersteunt je bij alles wat te maken heeft met gezondheid en sociale ondersteuning.

Meer lezen? Surf naar Wie zijn wij?.