Famiris

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Wat is het?

Een Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) is een collectief tehuis voor personen met gestabiliseerde chronische psychische problemen of personen met een geestelijke handicap.

Wat zijn de doelstellingen van een PVT?

Net zoals de initiatieven voor beschut wonen (IBW’s) zijn de PVT’s bedoeld om die personen weer te integreren in het sociale leven waarbij hun zelfredzaamheid wordt bevorderd. Het grote verschil tussen die twee soorten instellingen schuilt in de intensiteit van de begeleiding aan de begunstigden.  In een PVT is de multidisciplinaire begeleiding meer doorgedreven en gemedicaliseerd dan in een IBW. De PVT’s creëren echter een familiale leefomgeving die serener is dan de leefomgeving van een ziekenhuis.

Bovendien bevinden de PVT’s zich in een lokale leefgemeenschap die naar buiten is opengesteld.  De bewoners verblijven in een individuele kamer of een met twee bedden, in leefeenheden met gemeenschappelijke ruimte. Hun zelfredzaamheid en hun herstel worden aangemoedigd via diverse activiteiten: logopedie, ergotherapie, huishoudelijke activiteiten van het dagelijks leven, reizen en culturele uitstappen, evenementen, sport, animaties, creatieve workshops, therapeutische groepen enz.

Wie kan ervan gebruik maken?

Deze vorm van collectief verblijf is bedoeld voor twee categorieën van begunstigden:

personen met gestabiliseerde chronische psychische problemen, die geen zorg in een psychiatrisch ziekenhuis meer nodig hebben
personen met een geestelijke handicap.

Wat verandert vanaf 2019?

Vanaf 1 januari 2019 financiert Iriscare de Brusselse bicommunautaire PVT’s. Die bevoegdheid wordt als gevolg van de zesde staatshervorming van de federale overheid aan de deelentiteiten overgedragen.

Die overgang is de gelegenheid om de facturering op technisch vlak te updaten: de papieren facturering wordt door een elektronische vervangen.

Die nieuwe procedure wordt hier in detail toegelicht en zou de gegevensstromen tussen de PVT’s, de Brusselse verzekeringsinstellingen en Iriscare moeten vereenvoudigen.

Het beheer en de planning van de normen en erkenningen blijven wel onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College van de GGC.

RaaS (RVT-as-a-Service)

Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. U dient zich in te loggen met uw elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals “itsme“.