Famiris myIriscare Klachten

Rookstopbegeleiding

Wie mag rokers helpen om te stoppen met roken?

Artsen of erkende tabakologen mogen rookstopbegeleiding bieden aan Brusselse patiënten.

Wat zijn de voorwaarden om erkend te kunnen worden als tabakoloog?

Om erkend te worden als tabakoloog moet de zorgverstrekker (met uitzondering van de arts) een erkende opleiding tabakologie volgen en ervoor slagen. Momenteel zijn er twee opleidingen erkend:

 • De opleiding georganiseerd door de vzw “Fonds des affectations respiratoires” (FARES)
 • De opleiding georganiseerd door de “Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding” (VRGT)

De tabakalogen die deze opleidingen volgden en ervoor slaagden worden opgenomen in het online-repertorium van de opleidingsinstellingen.

Welke nomenclatuurnummers gebruiken voor de rookstopbegeleiding?

De arts of erkend tabakoloog gebruikt de volgende nomenclatuurnummers:

 Ambulant
Vanaf 1/1/22
Ambulant
Oude pseudocode
Gehospitaliseerd
Vanaf 1/1/22
Gehospitaliseerd
Oude pseudocode
Eerste sessie421016740434421027740445
Volgende sessies421038740456421049740460
Sessies voor zwangere vrouwen421053 (eerste en volgende)740471 (eerste en volgende)421064740482

Welke documenten gebruiken voor de facturatie?

Vanaf 1 januari 2019 moeten de verstrekkingen voor rookstopbegeleiding en de andere zorgverstrekkingen afzonderlijk gefactureerd worden.

 • De artsen en de als tabakoloog erkende zorgprofessionals vullen een getuigschrift voor verstrekte hulp in.
 • De erkende tabakologen die geen zorg verstrekken gebruiken het facturatiedocument nr.75.
 • Alle rookstopbegeleiders vullen het opvolgingsdocument nr.76  in dat bij het medisch dossier van de patiënt moet worden gevoegd.

Hoe lang duren de raadplegingen?

De rookstopbegeleidingsraadplegingen moeten plaatsvinden over een periode van twee kalenderjaren. Elke Brusselse patiënt heeft recht op acht terugbetaalde raadplegingen per twee jaar. Zwangere vrouwen hebben recht op maximaal acht sessies per zwangerschap.
De eerste raadpleging duurt 45 minuten, de zeven volgende telkens 30 minuten.

Wat zijn de voorwaarden en de bedragen van de tegemoetkomingen van de Brusselse verzekeringsinstellingen voor de patiënten?

De volgende voorwaarden zijn cumulatief:

 • Wonen in Brussel
 • Een arts of een erkende tabakoloog raadplegen
 • Aangesloten zijn bij een Brusselse verzekeringsinstelling

De bedragen van de tegemoetkomingen zijn vastgelegd als volgt:

 • 30 EUR voor de eerste sessie
 • 20 EUR voor de zeven volgende sessies
 • 30 EUR voor zwangere vrouwen voor om het even welke sessie (bij het getuigschrift voor verstrekte hulp of het facturatiedocument moet een zwangerschapsattest worden gevoegd)

Rechtsbron:

Koninklijk besluit van 31/08/2009 betreffende de tussenkomst van de ziekteverzekering voor hulp bij het stoppen met roken