Famiris myIriscare Klachten

Palliatieve zorg

Voor wie is er palliatieve zorg?

Een persoon die in zijn laatste levensfase nood heeft aan onafgebroken palliatieve zorg en wenst thuis (of in een andere leefomgeving) te blijven kan, mits akkoord van de behandelende arts, een beroep doen op de tussenkomst van een ondersteunend tweedelijnsteam gespecialiseerd in palliatieve verzorging.

Wat doet het ondersteuningsteam?

Het ondersteuningsteam is multidisciplinair en gespecialiseerd in palliatieve verzorging.

 • De interventies van het team zijn tweedelijnsinterventies bij de patiënt thuis, wat betekent dat het team samenwerkt met de gebruikelijke verzorgers van de patiënt (arts, verpleegkundige, enz.). De zorg die het team verstrekt, streeft naar een optimale levenskwaliteit voor de patiënt en zijn gezin.
 • Het team staat in voor de zorgcoördinatie zodat het de thuiszorgdiensten kan ondersteunen en hen deskundig advies kan geven. Als de behandelende arts akkoord is, mag het team zelf de zorg verstrekken.
 • Het team kan ook aangepaste medische apparatuur voorstellen. In dit geval zal het team de patiënt informeren over de mogelijkheden om dergelijke apparatuur te lenen, te huren of aan te kopen. Het kan ook de patiënt en zijn familie aanleren hoe bepaalde medische toestellen worden gebruikt.
 • Het stelt oplossingen voor op het vlak van pijnbeheersing en levenskwaliteit en biedt de patiënt, zijn entourage en verzorgers psychologische ondersteuning.

Waar kan de interventie gebeuren?

 • Bij de patiënt thuis
 • In een rusthuis
 • In een rust- en verzorgingstehuis
 • In een psychiatrisch verzorgingstehuis
 • In een initiatief voor beschut wonen
 • In een residentiële instelling

De teams die door Iriscare zijn geconventioneerd, werken enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat houdt deze interventie in?

 • Huisbezoek om te helpen bij de palliatieve behandeling
 • Kosteloze interventie voor de patiënt en zijn gezin
 • Alle dagen de klok rond bereikbaar

Wie beslist over deze interventie?

De behandelende arts is de referentiepersoon voor het behoud in de thuisomgeving. Zijn akkoord is dan ook nodig voor een interventie van het ondersteuningsteam.

Hoe bijstand krijgen van een palliatief zorgteam ?

Het verzoek om behandeling of opname kan worden ingediend door de patiënt, de familie of een andere betrokkene, maar altijd met toestemming van de behandelende arts. Het verzoek moet worden gericht aan een van de volgende palliatieve zorgteams. Volgende teams zijn zorgvuldig uitgekozen door Iriscare:

Continuing Care

Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel (Schaarbeek)
Tel : 02/743.45.90
http://www.continuingcare.be/pdf/BrochureNL.pdf

Semiramis

Landbouwersstraat 30
1040 Brussel (Etterbeek)
Tel  : 02/734.87.45
www.semiramis-asbl.org

Er bestaan ook andere multidisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve zorg in Brussel.