Famiris myIriscare Klachten

Inspecties

Iriscare houdt en organiseert de inspecties van de instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen.

 Om welke instellingen gaat het?

Sinds 2023 houdt en organiseert Iriscare inspecties in de ouderensector, de sector personen met een handicap, de diensten voor thuishulp en thuisoppas, de diensten die actief zijn op het vlak van risicobeperking (bv. Gate, de risicobeperkende gebruiksruimte) en de sector kinderopvang (kinderdagverblijven, onthaalouders …). Het gaat bijvoorbeeld om rusthuizen, serviceresidenties of opvang- en dagcentra.

De overname van de controle door Iriscare betreft momenteel slechts een aantal sectoren. Dat is echter maar een eerste stap. De komende jaren zullen alle instellingen die erkend zijn door Iriscare of waarmee Iriscare een overeenkomst heeft een transparant en efficiënt controle- en inspectieproces ondergaan. Dat zal op maat zijn van hun situatie en bijdragen aan voortdurende verbetering in het belang van de begunstigden.

 Wat is onze filosofie?

Iriscare voert grondige inspecties uit in combinatie met een proactieve begeleiding van de instellingen. De begeleiding van de instellingen zorgt ervoor dat er bij de instellingen betere praktijken worden ontwikkeld en dat er beter rekening wordt gehouden met het welzijn, de levenskwaliteit van de begunstigden en de zorgkwaliteit. Iriscare wil op die manier een dynamiek van voortdurende verbetering in de hand werken en het welzijn van het personeel vergroten.