Famiris myIriscare Klachten

La Braise: begeleiding voor personen met een hersenletsel

La Braise, dat gevestigd is in Anderlecht, biedt begeleiding voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel ten gevolge van een schedeltrauma of een cerebrovasculair accident (CVA). Van de verschillende diensten waaruit La Braise bestaat, financiert Iriscare het centrum voor cognitieve revalidatie. Eind september ontmoetten we hun teams om meer te weten te komen over hun dagelijkse werk.

La Braise is niet aan zijn proefstuk toe in Brussel. De organisatie, die gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een hersenletsel, werd stukje bij beetje opgebouwd in Anderlecht. Ze evolueerde op basis van de behoeften van de gezinnen en begunstigden. Het begon allemaal in 1995 met de oprichting van een dagcentrum, gevolgd door een vervoersdienst in 1996. In 2000 begon La Braise met diensten voor begeleid wonen en in 2002 richtte het een centrum voor cognitieve revalidatie op. Momenteel financiert Iriscare dit centrum.

Dit begon als een proefproject. Sindsdien hebben we onze sporen verdiend; daarom dat we al meer dan twintig jaar bestaan,” klinkt het bij Christine Croisiaux, de directrice van La Braise. En de vraag is hoog. “We staan versteld van het aantal opnameaanvragen dat we ontvangen. Er is momenteel een wachtlijst.
La Braise richt zich tot een heel specifiek publiek. “Dit centrum is bedoeld voor mensen die een potentieel voor vooruitgang hebben bij de revalidatie.“, legt Christine Croisiaux uit. “Het specifieke kenmerk van La Braise is dat we zorgen voor mensen die vroeger geen beperking hadden en die een CVA of een ernstig schedeltrauma hebben gekregen. Ze weten dus precies waar ze vandaan komen, maar niet waar het heen moet.” Er moet dus een echte begeleiding plaatsvinden bij zowel de begunstigden als bij hun naasten. “We werken met praktijksituaties, camera’s, enz. We trekken ook vaak naar buiten, in de wijk rond La Braise, in de wijk van de begeleide persoon of in hun eigen huis”, legt Anne-Sophie Reuzeau, maatschappelijk werker, uit. “Het is de bedoeling hen bewust te maken van hun situatie en een actieve rol op te nemen in hun handicap.” Daarom worden de begunstigden van het centrum “stagiairs” genoemd. Het centrum telt momenteel 13 stagiairs.

De stagiairs volgen een revalidatieprogramma dat afgestemd is op hun cognitieve, emotionele en gedragsproblemen en dat hen in staat zal stellen te evolueren naar zelfredzaamheid en sociale, gezins- en beroepsherintegratie. Het programma combineert individuele therapie met groepswerking.
Tijdens het bezoek kon Iriscare kennismaken met het belangrijke werk dat de teams van La Braise ter plaatse verrichten. Onze delegatie ontmoette verschillende stagiairs tijdens een communicatiegroep met een logopedist, een emotionele ondersteuningssessie met een psycholoog, sessies met neuropsychologen om opnieuw te leren autorijden en een kinesitherapiesessie om het evenwicht te verbeteren. Een programma op maat, dat aangepast is aan de behoeften van de stagiairs. Christine Croisiaux vergelijkt het als volgt: “we doen aan haute couture.”

La Braise is al een vaste waarde in Brussel en is niet van plan het daarbij te laten. Er zitten nog projecten in de pijplijn. Zo willen ze ook nog een verblijfscentrum gespecialiseerd in de niet-aangeboren hersenletsel openen.