Famiris myIriscare Klachten

Bijkomend personeel voor onze rusthuizen

Iriscare zet zich op dagelijkse basis in om de kwaliteit en het welzijn van het personeel en de bewoners van de Brusselse rusthuizen te verbeteren. Dat gebeurt met name via de uitbreiding van het reactiveringspersoneel.

Op 14 september 2023 keurde het Verenigd College een besluit goed in derde lezing. Hierdoor kan het reactiveringspersoneel, dat kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen, opvoeders en diëtisten omvat, worden uitgebreid dankzij 18 miljoen euro aan bijkomende financiering per jaar (De volledige lijst van de toegelaten kwalificaties). Dat is een aanzienlijke verhoging: de personeelsnorm werd uitgebreid met 0,7 VTE per 30 bewoners (0,1 VTE sinds 1 juli 2022 en 0,6 VTE sinds 1 juli 2023).

Met dit besluit wil men ook de opleiding van referentiepersonen voor dementie in rusthuizen hervormen en verbeteren. Daartoe werden er verschillende maatregelen getroffen, zoals de erkenning van opleidingscycli die door de andere gewesten en gemeenschappen worden georganiseerd. Het aantal opleidingsuren voor die referentiepersonen stijgt ook van 60 tot 70 uur.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de begeleiding en ondersteuning van onze ouderen in rusthuizen te verbeteren. Dit besluit vormt een belangrijke nieuwe stap om van onze rusthuizen echte leefplekken te maken.