Famiris myIriscare Klachten

Iriscare behaalt het label Ecodynamische Onderneming

Als overheidsdienst is Iriscare begaan met de milieuproblematiek en de langetermijnimpact ervan op de gehele samenleving. Daarom heeft Iriscare alles op alles gezet om het label Ecodynamische Onderneming te behalen. Met succes!

Wat is het Label Ecodynamische Onderneming?

Het label Ecodynamische Onderneming beloont en steunt bedrijven, verenigingen en instellingen in Brussel die actie ondernemen om de impact van hun activiteiten op het milieu te verkleinen.
Het label waardeert ecobeheersmaatregelen, vooral op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteit van de werknemers …

Drie sterren voor Iriscare

Voor de inspanningen die we hebben geleverd om dit label te behalen, worden een, twee of drie ster(ren) toegekend. Iriscare kreeg meteen de drie sterren!

Om dit doel te bereiken hebben we meerdere acties op touw gezet. Zo richtten we op elke verdieping een afvalsorteerzone in, plaatsten we zandlopers in de douches en zamelden we smartphones in.

Proces in verschillende fases

Het begon allemaal in augustus 2021, toen Iriscare zich inschreef op het platform en de nodige stappen ondernam. Uiteindelijk diende Iriscare in februari 2023 zijn aanvraag in. Na controle van het dossier en een bezoek van inspecteurs behaalde Iriscare het label op 7 juni 2023.

Maar het doel van dit proces is groter dan een label met sterren te behalen. We nemen dit verder op door jaarlijks bewustmakingscampagnes over verschillende milieuthema’s te organiseren. Ecologische verantwoordelijkheid kadert in het vaste voornemen van Iriscare om zijn impact op het milieu altijd en overal te blijven verminderen.