Famiris myIriscare Klachten

COVID-19 bestrijding: overname  door de Diensten van het Vernenigd College

De Diensten van het Verenigd College hebben de opdrachten rond COVID-19-bestrijding die Iriscare uitoefende, sinds eind 2022 overgenomen.

De omzendbrieven en instructies op die website die momenteel van toepassing zijn, blijven van kracht tot de Diensten van het Verenigd College ze formeel wijzigen of intrekken.

Meer informatie over de acties van de DVC om COVID-19 te bestrijden vindt u op deze website: https://coronavirus.brussels