Famiris myIriscare Klachten

Iriscare nam deel aan het SIDIIEF-wereldcongres in Ottawa

Iriscare was vertegenwoordigd op het SIDIIEF-wereldcongres in Ottawa in oktober door Anaïs Rowier, gewestelijk hoofdverpleegkundige. Daar kon ze inspirerende mensen ontmoeten en deelnemen aan talrijke uitwisselingen.

Het SIDIIEF-wereldcongres vond plaats in Ottawa van 16 tot en met 20 oktober 2022. Anaïs Rowier is gewestelijk hoofdverpleegkundige bij Iriscare en nam deel aan het congres: “Ik vertegenwoordigde Iriscare maar ook mijn functie, die zeer vernieuwend is.”

Inspirerende uitwisselingen

Het congres biedt de kans lezingen, panelgesprekken en presentaties over thesissen en projecten bij te wonen. Dat is bijzonder boeiend. Ik heb er veel ideeën opgedaan,” vertelt ze. “Het is een kans om nieuwe verbanden te leggen met mijn werk, maar ook om mijn eigen praktijk en mijn dagelijkse ervaringen in een breder perspectief te plaatsen.”

Dat evenement biedt ook de gelegenheid om inspirerende mensen van allerlei culturen te ontmoeten. “Ik ontmoette zowel Fransen, Zwitsers en Canadezen als Libanezen. Die uitwisselingen waren heel verrijkend, ik weet nu meer over hoe de gezondheidszorg in andere landen werkt,” zegt Anaïs Rowier. “Je kan natuurlijk niet alle contexten met elkaar vergelijken, maar je kan er altijd van leren. Ik kon er ook mijn netwerk uitbreiden.

SIDIIEF in het kort

Maar wat is SIDIIEF eigenlijk? Die afkorting staat voor Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (internationaal secretariaat van Franstalige verpleegkundigen). Het is dus het wereldwijde Franstalige verpleegkundigennetwerk.

De SIDIIEF-congressen bieden Franstalige verpleegkundigen de kans hun kennis te verenigen en te delen. De deelnemers kunnen vier dagen lang een uniek programma bijwonen met deskundigen die vernieuwende antwoorden op belangrijke gezondheidskwesties voorstellen.