Famiris myIriscare Klachten

Senioren: Iriscare doet inspiratie op in Nederland

Iriscare bezocht het Rosa Spier Huis in Laren. Het bezoek aan dat rusthuis was georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting. Daar gingen de organisaties inspiratie opdoen voor de praktijk en voor alternatieven in de sector van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Een kleine Belgische delegatie onder leiding van de Koning Boudewijnstichting vertrok op 30 augustus naar Nederland in een bus in de kleuren van de voetbalclub van Anderlecht. Er waren verschillende partners mee die actief zijn in de sector van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen: vertegenwoordigers van de deelentiteiten (Agentschap Zorg en Gezondheid, AViQ en natuurlijk Iriscare), vertegenwoordigers van de rusthuisfederaties, de vzw Senior Montessori en mensen die betrokken zijn bij de coaching in het Tubbe-project. Samen bezochten ze het Rosa Spier Huis in Laren.

Rosa Spier Huis

Het Rosa Spier Huis ligt op ongeveer twintig kilometer van Utrecht, telt 145 bewoners en is gebaseerd op een bijzonder concept. Rosa Spier was een Nederlandse harpiste. Het hoeft dus niet te verbazen dat kunst centraal staat in de instelling. Rosa Spier droomde van een leef- en werkgemeenschap voor kunstenaars, met een zorgaanbod op maat. Alle bewoners zijn kunstenaars, eventueel met hun partner.

Het huis is rond een park gebouwd. In het hoofdgebouw vind je naast het restaurant ook een activiteitenzaal en verschillende ruimtes die plaats bieden aan kunst (theater- en concertzaal, bibliotheek, kunstenaarsateliers, enz.). In dat gebouw bevindt zich ook de rusthuisafdeling, waar bewoners verblijven die meer zorg nodig hebben. Daarnaast telt het Rosa Spier Huis verschillende andere gebouwen met appartementen en is er een thuishulpdienst voor bewoners die dat wensen.

Het huis is erg verbonden met de buitenwereld. Ten eerste via het park, dat voor iedereen toegankelijk is en doorkruist wordt door een openbaar fietspad. Er is ook een beeldentuin, die twintig permanente tentoonstellingsplekken zal bevatten. Bovendien zette het huis een intergenerationeel project op tussen de bewoners en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tot slot wil de instelling niet alleen een rusthuis zijn, maar ook een volwaardig cultureel centrum door evenementen aan te bieden die openstaan voor het publiek.

Een inspirerend bezoek

Voor Iriscare bood het bezoek de gelegenheid om dat originele concept te ontdekken en kennis te maken met andere praktijken en alternatieven die overal ter wereld bestaan. Verder was het een kans om uit te wisselen met verschillende actoren van de sector. “Het is heel inspirerend om initiatieven voor senioren te ontdekken die een specifiek publiek beogen,” zegt Cécile Riche, vertegenwoordigster van Iriscare tijdens het bezoek. “We hebben ook veel geleerd over de gezondheidsvoordelen van kunst, vooral voor mensen met cognitieve problemen.”

Goed samenwerken en overleggen met de verschillende actoren van de sector over bestaande praktijken en mogelijke alternatieven is essentieel. De zorg, de ondersteuning en de levenskwaliteit van onze ouderen verbeteren staat centraal bij Iriscare.