Famiris myIriscare Klachten

Iriscare, een instelling die toegankelijk is voor iedereen!

Als instelling van openbaar nut heeft Iriscare dagelijks aandacht voor mobiliteitskwesties. Concreet bevordert Iriscare duurzame mobiliteit en zorgt de instelling ervoor dat haar diensten voor iedereen toegankelijk zijn.

De Stad Brussel voerde deze zomer, op vraag van Iriscare, aanpassingswerkzaamheden uit aan het trottoir in de Trierstraat, tegenover het gebouw van de instelling. Het is de bedoeling om onze diensten toegankelijker te maken voor burgers die zich naar Iriscare moeten begeven om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of kinderbijslag aan te vragen bij de loketten van Famiris en voor wie naar het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap moet gaan.

Die aanpassing van het trottoir maakt het toegankelijker voor personen met een beperkte mobiliteit. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor personen met een handicap en is er een gloednieuw zebrapad.

Iriscare promoot duurzame mobiliteit

Iriscare moedigt zijn medewerkers natuurlijk aan om de verschillende Brusselse openbare vervoersmiddelen te gebruiken (elke medewerker krijgt een gratis MIVB-abonnement). Bovendien stelt de instelling drie fietsen ter beschikking van al haar medewerkers, zodat ze die kunnen gebruiken voor hun beroepsverplaatsingen.

Verder verbeterde Iriscare begin 2022 zijn fietslokaal, dat nu ook meer fietsen kan herbergen. Iriscare heeft nu 26 plaatsen voor personeelsleden die met de fiets naar het werk komen.

Als instelling van openbaar nut zet Iriscare zich in om zijn diensten zo toegankelijk mogelijk te maken.