Famiris myIriscare Klachten

Resultaten programmeringsstudie voor de ouderensector

Begin 2021 ging een studie van start om de bestaande diensten voor ouderen in kaart te brengen, vooral op het gebied van huisvesting. Dat omvat plaatsen in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, maar ook in centra voor dagopvang en serviceresidenties. Er is ook een onderdeel opgenomen om na te gaan hoe het gesteld is met thuishulp en de bestaande alternatieven te analyseren.

Lees het artikel voor meer informatie ” Twee studies om de dienstverlening aan ouderen en personen met een handicap te verbeteren“.

Raadpleeg het eindverslag van een programmatiestudie over voorzieningen voor het thuishouden en ovanger of huisvesten van ouderen in het Brusselse Gewest.