Famiris myIriscare Klachten

Sanatia, het eerste Brusselse PVT, rondt de kaap van 30 jaar

In mei bezocht Iriscare het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) Sanatia. Het eerste Brusselse PVT had namelijk een mijlpaal bereikt.

Het PVT Sanatia bestaat nu iets meer dan 30 jaar. Die zorg- en leefomgeving verwelkomt volwassenen met gestabiliseerde psychotische pathologieën. Het eerste PVT van het Brussels Gewest ligt in het hart van de stad. In de drie decennia van haar bestaan is de instelling merkbaar veranderd en verbeterd.

Van 30 naar 95 bedden

Bij zijn oprichting 1991 had het PVT 30 erkende bedden. Daarna is het uitgebreid tot 92 erkende bedden in 2022. “En we willen de opvangcapaciteit nog verhogen tot 95 erkende bedden,” zegt de directrice Leslie Danhaive. “Ons zorgteam telt 33 personeelsleden (VTE’s).” Het is een multidisciplinair team van verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, opvoeders, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, enz. Zij werken onder het toezicht van een psychiater.

Het PVT werd volledig gerenoveerd in 2019 en is verdeeld in 3 eenheden: College (35 kamers), Tuin (41 kamers) en Venetië (7 kamers). Het herbergt momenteel 86 bewoners met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar.

Psychosociaal herstel

Sanatia volgt een “patiënt-partner”-logica. Patiënten worden betrokken bij de organisatie, geven hun mening, stellen het activiteitenverslag mee op, enz. “Ons doel is psychosociaal herstel. Concreet betekent dat leren omgaan met symptomen en een normaal leven leren leiden ondanks een ziekte,” licht Leslie Danhaive toe. “De doelstellingen zijn autonomie ontwikkelen, de levenskwaliteit van de bewoners behouden en hun sociale netwerk behouden of herstellen.”

In het kader van het psychosociale herstel vinden groepsactiviteiten plaats, maar ook individuele gesprekken en begeleiding. De bewoners kunnen deelnemen aan culturele uitstapjes, lichte turnoefeningen beoefenen, kookworkshops volgen, gemeenschapsvergaderingen bijwonen en op vakantie gaan in andere instellingen in het buitenland en in België.

Bewoners hebben recht op 48 nachten therapeutisch verlof, waardoor ze activiteiten buiten de instelling kunnen doen. “Dat is een hulpmiddel om hen voor te bereiden op hun ontslag,” zegt Clothilde Léger, therapeutisch coördinatrice.

Elke patiënt in het PVT heeft bovendien een individueel project. “We willen de bewoners een actieve rol geven. Het gaat erom met elke bewoner te zoeken naar wat die persoon beweegt, zodat er weer een dynamiek ontstaat,” legt Clothilde Léger uit. “Het is de bedoeling om zo menswaardig mogelijk te leven. De bewoners en hun referentiepersonen bepalen het project. Het wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd en aangepast aan hoe de bewoner in het huis evolueert. Er wordt rekening gehouden met de behoeften, moeilijkheden, wensen en snelheid van de vooruitgang van de patiënt.

Kwaliteit en veiligheid

Het PVT kreeg onlangs een platina erkenning van Accreditation Canada International (ACI).
De voorbije jaren zijn we er enorm op vooruitgegaan op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Het hele team is erg trots dat we die erkenning kregen. Vooral omdat we het enige PVT in Brussel zijn dat kan bogen op een erkenning,” zegt Leslie Danhaive. “Maar we willen niet op onze lauweren rusten. We zullen in deze richting verder gaan.