Famiris myIriscare Klachten

Iriscare op het Eureka Forum

Iriscare nam begin mei deel aan het Eureka Forum, een interactieve voormiddag met uitwisselingen over innovatieve technologieën voor rust- en verzorgingstehuizen, residentiële diensten voor mensen met een handicap en thuiszorgdiensten. Alle voorgestelde technologieën dienen om de zelfredzaamheid, het welzijn en de veiligheid te vergroten van ouderen of mensen met een handicap.

Meerdere personen namen het woord tijdens die uitwisselingsvoormiddag. Muriel Quinet, directeur-diensthoofd van het departement Beleid zorginstellingen van Iriscare, was een van hen. “We zetten ons elke dag in voor de verbetering van het welzijn van de bewoners in onze instellingen en we ontwikkelen beleid dat mensen toelaat thuis te blijven wonen,” zegt Muriel Quinet. “Het is dus belangrijk dat Iriscare deelneemt aan dergelijke evenementen en dat we op de hoogte blijven van de nieuwe hulpmiddelen die op de markt komen.

Iriscare streeft er elke dag naar om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselse ouderen en kwetsbaren en om de levenskwaliteit en de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening te verhogen.