Famiris myIriscare Klachten

Iriscare nam deel aan het colloquium van Home-Info

Geestelijke gezondheid van ouderen en hun omgeving: spreek erover!” Dat was het thema van het colloquium dat Home-Info op 7 oktober 2021 organiseerde en waaraan Iriscare deelnam.

Hoe kunnen we voorkomen dat de geestelijke gezondheid van ouderen achteruitgaat en hier alert voor zijn? Welke specifieke begeleiding kunnen we bieden aan ouderen in de psychiatrische sector? Hoe en waar kunnen we middelen vinden om hulpverleners in staat te stellen hun rol beter te begrijpen en betekenisvol te maken? Hoe kunnen we voor anderen zorgen met respect voor hun kwetsbaarheid?

Al deze vragen werden transversaal besproken tijdens die voormiddag die plaatsvond naar aanleiding van de Internationale Dag van de Ouderen. Het was het uitgelezen moment om stil te staan bij deze uitdagingen, vooral aan de hand van bijdragen van professionelen uit de sector.