Famiris myIriscare Klachten

Audit IT in de sector van de revalidatie, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen

Dit jaar heeft Iriscare een audit IT georganiseerd in de sector van de revalidatie, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen.

Het doel van deze audit was het in kaart brengen van de huidige informatisering van deze instellingen en van hun mogelijkheden om blijvend te kunnen beantwoorden aan bijkomende administratieve en klinische opdrachten en verplichtingen.

Als resultaat van deze audit heeft Computerland een rapport opgesteld waarin de huidige staat van de informatisering in de sector wordt vermeld en mogelijkheden voor verbetering of ontwikkeling worden geformuleerd. De resultaten van dit onderzoek werden voorgesteld in een webinar, waarvan u de link hier vindt.