Famiris

Een nieuw hoofdstuk voor Dionysos

Nadat het zijn werkzaamheden enkele maanden moest stopzetten, kon Dionysos – dat al tien jaar kwetsbare Brusselse ouderen en hun netwerk begeleidt – zijn activiteiten hervatten dankzij de steun van Iriscare. Tania Dekens (leidend ambtenaar van Iriscare) en Anne Ottevaere (adjunct-leidend ambtenaar van Iriscare) ontmoetten het team van Dionysos.

Dionysos is de beschermer van de vijgenboom, een mythische boom die in elke bodem kan gedijen. Hij belichaamt de levenskracht, de vruchtbaarheid en de vernieuwing. Dat staat te lezen op de website van het gelijknamige Brusselse project. In het licht van wat de voorbije maanden gebeurde, had men zich geen betere naam kunnen indenken voor Dionysos. Dit project van de dienst voor geestelijke gezondheidszorg Rivage-den Zaet zag tien jaar geleden het licht. Met dit project wil men ouderen centraal stellen bij de beslissingen die hun aangaan en hun verhuizing naar een rusthuis uitstellen. Kortom: men wil 60-plussers een alternatief bieden voor opname in een ouderenvoorziening. Wanneer men het proces opstart voor een patiënt, worden er overlegvergaderingen gehouden. « Wij maken het mogelijk voor de verschillende actoren uit het netwerk van de oudere om met elkaar in contact te treden », licht dr. Jean-Pierre Ermans, arts-directeur van de dienst voor geestelijke gezondheidszorg Rivage-den Zaet toe. Dat netwerk bestaat uit de patiënt en zijn of haar familie, maar ook de zorgverstrekkers. Dionysos wil de vaardigheden van het netwerk inzetten om die van de patiënt uit te breiden en de patiënt toe te laten thuis te blijven wonen. Daarbij kan men steunen op een ervaren multidisciplinair team.

In 2018 kwam de toekomst van dit ongeveer vijftienkoppige team, dat elk jaar 180 Brusselse patiënten behandelt, echter in het gedrang. Het was ineens niet meer zeker of dit project, dat sinds acht jaar ondersteund werd door de federale overheid, nog gefinancierd zou worden. « Onze impact meten is moeilijk. Het is niet eenvoudig om te berekenen of iemand zijn vertrek naar een rusthuis uitstelt na onze tussenkomst » verduidelijkt Mazlum Kara, administratief directeur van Dionysos. Hoewel het moeilijk te bewijzen valt of de betrokken ouderen pas later naar een rusthuis gaan, bleken er talrijke positieve punten uit een studie besteld door het RIZIV: bij de begeleide ouderen nam de ernst van hun depressie af, ze maakten beter gebruik van de eerstelijnszorg en hun levenskwaliteit verbeterde.

Bij gebrek aan subsidie moest het team zijn activiteiten enkele maanden lang stopzetten. Nu begint dankzij de steun van Iriscare een nieuw hoofdstuk voor Dionysos. « We zijn heel blij dat we dit project kunnen voortzetten. Het vormt niet alleen een meerwaarde voor ouderen, maar ook voor de eerstelijnszorgsector. Die leert immers anders te werk gaan », klinkt het bij Jean-Pierre Ermans. Vandaag begon Dionysos opnieuw met de opvolging van een vijftigtal kwetsbare ouderen. Het vermenigvuldigt de contacten met het netwerk van de ouderen om dat laatste bij te staan in de stappen die het onderneemt met betrekking tot de ouderen.

Voor Iriscare is het belangrijk om een project als Dionysos, dat inspeelt op de bekommernissen van oudere Brusselaars, van dichtbij te volgen. Daarom gingen Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare, en haar adjunct-leidend ambtenaar Anne Ottevaere ter plekke een kijkje nemen om het team te ontmoeten en hun steun te betuigen. « Dit is de eerste keer dat we de administratie over de vloer krijgen. Ik vind het een heel fijn initiatief, waaruit haar belangstelling blijkt », stelt een tevreden Jean-Pierre Ermans. Tania Dekens besluit als volgt: « We zijn erg blij dat we dit belangrijke initiatief voor onze samenleving en onze toekomst mogen steunen. De zorg voor kwetsbare ouderen is een van de uitdagingen die we moeten aanpakken. In Brussel toont Dionysos welke weg anderen later kunnen volgen. »